Holde sammen

Den tyske filosofen Scopenhauer har sammenlignet menneskeheten med en flokk av hulepinnsvin som klynger seg sammen gjennom kalde vinternetter.

Han sa: «Jo kaldere det blir utendørs, dess mer klynger vi oss sammen for å holde varmen. Men jo nærmere vi kommer hverandre, dess mer sårer vi hverandre med de skarpe piggene våre. Og i de ensomme nettene i verdens vinter begynner vi etter hvert å drive fra hverandre, vandre på egen hånd og fryse i hjel i vår ensomhet.»
 
Kristus har gitt oss et alternativ: Å tilgi hverandre for de stikkene vi får. Det gjør at vi kan holde sammen og holde varmen. Bibelen sier: ”Dere er Guds utvalgte … Ikle dere da inderlig barmhjertighet … så dere tåler hverandre og tilgir hverandre” (Kol 3,12—13)

OPK523

Powered by Cornerstone