Kjøpte tilbake huset

Når folk har gått konkurs og ikke klarer å gjøre opp for seg, kan det bli som et jordskjelv. Noen opplever at hjemmet deres må selges på auksjon. Drømmer og håp blir lagt i grus. Livsmotet får en knekk.

TV-nyhetskanalen CNN i USA fortalte om hvordan Tracy Orr opplevde dette i en by i Texas. Tracy måtte hjelpeløst se på hvordan hjemmet hennes ble solgt på auksjon til den som bød høyest. Tårer fylte øynene hennes, og hun prøvde å kutte ut det hun hørte sagt bak henne, et spørsmål om dette huset virkelig var verdt noe særlig i det hele tatt. 
 
Hjemmet hennes ble solgt for om lag 150.000 kroner. Det var ingen stor sum, men for stor for Tracy. Og nettopp den ekle personen som sto like ved henne, fikk tilslaget. 

Men like etter at det hele var over, sa denne spesielle kjøperen: «Jeg gjorde det for din skyld.» 
 
Den fremmede visste ikke navnet på Tracy, hun visste heller ikke hvordan hun hadde det økonomisk. Men hun kjøpte huset for å gi det tilbake til eieren.
 
Vel, hun ga det ikke akkurat tilbake, men nesten. Betingelsene var til å leve med, langt under hva en bank ville forlange av renter og avdrag.
 
Da den fremmede ble spurt om hvorfor hun ville være en slik barmhjertig samaritan, svarte hun: «Hvis det hadde vært meg, ville jeg sikkert ønsket at noen stanset opp for å hjelpe meg.»
 
Pastor Ken Klaus har brakt denne historien videre til sine mange lesere og lyttere over hele verden, og han sier:
 
Tracys historie er min historie og din historie. Vi hadde en gang et hjem i paradiset. Men dette var et hjem som vi opplevde å miste, fordi vi falt i synd og fikk en gjeld vi ikke kunne gjøre opp for.
 
Men så var det én som så den hjelpeløse tilstanden vår. Det var en fremmed for oss, men likevel den beste av alle samaritaner, Guds Sønn, som trådte til for å frelse oss.
 
Dette er nettopp saken. Jesus kjøpte tilbake hjemmet vårt i himmelen. 
 
Men det er to forskjeller mellom vår Herre og den vennlige damen i historien om Tracy. Jesus betalte ikke gjelden ved hjelp av penger eller gull eller sølv. Nei, omkostningene var mye større. Frelseren betalte oss ut og ga oss et hjem i himmelen ved hjelp av sitt hellige og dyrebare blod, og ved sin uskyldige lidelse og død. 
 
Den andre forskjellen var at hjelperen i historien om Tracy ikke akkurat ga henne hjemmet tilbake. Men hun solgte det tilbake til en pris og på en måte som Tracy var i stand til å takle. Jesus, derimot, vet at vi aldri er i stand til å betale den nødvendige prisen. Derfor gir han oss en evig bolig fritt og gratis.
 
Paulus skrev på slutten av livet sitt: «Herren skal fri meg fra all ond gjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være æren i all evighet!» Ja, er det ikke uttrykk for en overmenneskelig kjærlighet, verdt å takke for?

OPM532
 

Powered by Cornerstone