Himmelen vet

I dag skal du få høre en gammel fortelling fra Kina. I det området som senere er blitt kalt Han-provinsen, bodde det en politiker.

Han het Yang Zhen, en mann som var kjent for at han var ærlig og oppriktig. Etter at Yang Zhen ble utnevnt til provinsguvernør, kom en tidligere venn og beskytter på uventet besøk. Mens de pratet om gamle dager, tok Wang Mi frem et stort beger laget av gull. Han ville gi det til Yang Zhen. Guvernøren nektet imidlertid å ta imot gaven. Men Wang Mi insisterte og sa: «Det er ingen til stede her i kveld utenom deg og meg, og ingen vil noensinne få greie på det.» 
 
«Du sier at ingen vil få vite det,» svarte Yang Zhen. «Men det er ikke sant. Himmelen vil vite det, og du og jeg vil vite det.»
 
Wang Mi ble skamfull og trakk seg tilbake. Etter hvert ble Yang Zhen kjent for sin integritet og ubestikkelighet over hele landet, og han fikk til slutt en viktig post i sentralregjeringen. 
 
Den menneskelige naturen er svak, og vi viker lett for fristelsen når vi tror at ingen kan se oss. Hvis det ikke hadde fantes politi, ville nok mange mennesker begynt å stjele. Jeg mener ikke med det å si at når vi gjør noe ondt, føler vi ikke dårlig samvittighet i det hele tatt. Jeg bare sier at den menneskelige naturen er svak og at vi har lett for å gi etter for fristelse. Men også når ingen er vitne til at vi gjør noe som er synd, og ikke en eneste vet noe, kan vi likevel ikke skjule saken for oss selv eller samvittigheten vår. Det som til slutt er viktig, er ikke om andre personer vet noe, men at vi selv vet. Da Yang Zhen sa til Wang Mi at «himmelen vil vite det», mente han at gudene ville vite hva han hadde gjort, med andre ord: Han hadde krenket sin egen samvittighet. 
 
Ingen klarer å leve et vanlig hverdagsliv uten å falle i synd. Men Gud kan hjelpe oss til å vandre på en ny måte og sette grenser. Vi kan øve oss opp til å skjelne mellom lys og mørke, rettferdig og urettferdig. Den som ikke synder i tanker, ord eller gjerninger, men rett og slett er rettferdig og pålitelig, får enorm styrke og stort mot. Det fremhever Konosuke Matsushita, som grunnla det japanske selskapet Panasonic, og som har fortalt historien om Yang Zhen og gjort seg disse tankene om det ikke å la seg bestikke. Han la vekt på at mennesker, ikke minst i ledende posisjoner, må leve med en ren samvittighet og på en måte som ikke kan kritiseres. 
 
Både kristne og ikke-kristne kan være opptatt av god moral og hederlig oppførsel. Men kristendommens evangelium bringer inn noe større og mer frigjørende: At vi kan få tilgivelse hos Gud, han som har gitt sin Sønn Jesus for å betale for syndene. «Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden,» står det i Bibelen. Nåden, Guds gratis tilgivelse og vennlighet på grunn av Kristus, er virkelig en styrke gjennom livet. 
 
Så med disse ordene vil jeg fokusere på samvittigheten vår, at vi undersøker om det fins noe som vi bør gjøre opp. Og så vil jeg fokusere på Guds nåde og ufattelige vilje til å tilgi den som bekjenner.

OPM533
 

Powered by Cornerstone