Moden tro

Dikteren Arnold Eidslott har kommet med et velformulert personlig vitnesbyrd om hva han tror på. Diktet er publisert i 2008 og heter «Min tro»:

Ingen prestasjon
men bare hengivelse

Troen ble oss gitt
som et kjærtegn i tusmørke

Han som gav deg
troen som en sann gave

Gavenes gave
Han gjemmer deg i sin favn

I det hemmelige
barnekåret hos Jesus Kristus

Tro Ham bare bror
uten å forstå Ham din gjenløser

Gud er våre handlingers
jord og mennesket Hans frø her

La jorden favne deg
min bror og du skal bære rik frukt

Jorden vil se til frøet
og du skal vokse inntil høstnettene

Og møte Ham vår jord her
som et fullbåret aks i Guds himmel

Gratia Dominus gratia. 

Det siste uttrykket er på latin og betyr «Takk, Herre, takk». Diktet var altså av Arnold Eidslott.

I Bibelen står det: «Han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet» (2. Kor 9,10).

OPK531
 

Powered by Cornerstone