Hvorfor frykte for Jesus?

Hvorfor frykter så mange livssyn og religioner det lille barnet som ble født i en krybbe for to tusen år siden?

Er det fordi de ikke kan stille opp med over hundre profetier som fortalte på forhånd om frelserens fødsel, liv, undere, lidelse, død og oppstandelse? 

Er det fordi de steiner en kvinne som blir grepet i hor, mens Jesus tilga en slik kvinne og lot henne få leve et liv i tilgivelse og takknemlighet? 

Er det fordi de holder kvinner og barn som slaver, mens Kristus setter mennesker fri? 

Er det fordi de tillater en mann å skille seg fra kona si med noen få setninger, mens Bibelen sier: «Elsk deres hustruer slik som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den»? 

Er det fordi noen religioner kaller folk til å gå i hellig krig, mens Kristus sa: «Salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld»? 

Er det fordi de lover himmelriket til dem som dør i kamp, mens Jesus sa: «Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere» (Matt 5,11–12)? 

Hvorfor frykte for Jesus?

OPK544
 

Powered by Cornerstone