Hellige personer

En betydelig kristen leder og forfatter i USA heter Rick Warren. Flere av bøkene hans er utgitt på norsk, og han er opptatt av at en lever med en mening, plan og hensikt for livet.

Rick Warren er valgt til rådgiver og prest for president Barrack Obama i USA.
 
Ved nyttårstid kan enhver av oss komme til å tenke på hvordan vi prioriterer, og hva som er meningen med livet. Jeg har lest en artikkel av Rick Warren under overskriften «Gud ser etter hellige mennesker som han kan bruke», og jeg gjengir gjerne noe av det som ligger Rick Warren på hjertet.
 
Gud vil gjerne velsigne og hedre mennesker på spesielle måter. Han ser etter personer som han kan bruke, slike som ønsker å være hellige, sier pastor Rick.
 
Den som ønsker å være hellig, kan komme til å se mer av Gud. I Hebreerbrevet står det skrevet: «Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.» Det er dette Herren ønsker hos kristne ledere – at de ser Herren og så hjelper andre til å se Herren. Som kristne ledere kan vi ikke bli brukt på en større måte. Og for å bli brukt slik, trenger vi å bli hellige.
 
Hva betyr det så å være hellig? spør Rick Warren og svarer med å sitere fra Salme 24 i Bibelen: «Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt. Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.» I dette avsnittet finner Rick Warren fire karakteristikker av en kristen personlighet: Han eller hun har rene hender, et rent hjerte, forblir ydmyk, og er ærlig.
 
Først: rene hender. Det betyr å ha en god samvittighet. Innebærer det at vi er fullkomne? Nei, ingen er det. Men vi kan ha korte veier til å gjøre opp med Gud. Johannes skriver i et av brevene sine: «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» Så når vi synder, kan vi bare si: «Gud, nå gjorde jeg noe galt. Det bekjenner jeg.» Det gis ingen kraft uten en klar og god samvittighet.
 
Og så trenger vi et rent hjerte. Det har å gjøre med om motivene er rene. Gud kan gjøre store ting gjennom mennesker som ikke bryr seg så mye om hvem som får æren for det. Vi trenger å be bønnen: Herre, undersøk motivene mine og rens dem. Videre står det om å være ydmyk, og at en ikke vender sitt sinn til det løgnaktige. Stolthet går foran nederlag. Er vi hovmodige, gjør vi oss selv til avguder. 

En hellig person er en ærlig og sannferdig person. Da vokter en også sine ord, og en mister ikke åndelig kraft ved snakkesalighet. Det er som med et damplokomotiv, sier Rick Warren. Dersom det stadig blåser i fløyta, mister det damptrykk til den egentlige innsatsen. 

Vil vi være mennesker som Gud kan bruke i tiden som ligger foran, bør vi ha en god samvittighet, rene motiver, et ydmykt sinn og bruke sanne ord. Slik er personer som søker å bli mer hellige. Og hellige personer kan Gud bruke, skriver Rick Warren.

OPM550

Powered by Cornerstone