Feil konklusjoner

Det går en historie om tre studenter i zoologi. De var altså interessert i å studere dyreliv og ble sendt til hver sin del av verden for å studere edderkopper.

Den første ble sendt til Afrika. Etter noen få uker kom det gjennom posten en rapport til professorene hans. Han hadde oppdaget en type edderkopper som klatret i trær.
 
Den andre studenten ble sendt til Sør-Amerika. Etter noen måneder kom det i posten en rapport de hadde funnet etter ham før han ble gravlagt, at han hadde oppdaget en giftig og dødelig art av edderkopper.
 
Den tredje studenten ble sendt til Australia. De hørte ikke et ord fra ham i løpet av et helt år, men så kom han hjem igjen. Han hadde med seg en pappkasse full av den spesielle typen av edderkopper som han hadde forsket på. 
 
Han var full av entusiasme da han ringte til professorene sine og fikk dem alle til å møte frem neste dag. Da de alle satt rundt bordet, la studenten en edderkopp midt på bordet.
 
Han så intenst på den og sa: «Gå!» 

Edderkoppen var lydig og vandret rundt på bordet og kom tilbake til midten. 

Studenten sa til den en gang til: «Gå!» 

Og igjen vandret edderkoppen rundt bordet og kom tilbake til midten.
 
Så tok studenten opp edderkoppen, og professorene gjorde store øyne da han begynte å plukke av de åtte beina på edderkoppen, ett for ett. Så la han edderkoppen midt på bordet igjen.
 
Han så intenst på den. «Gå!» sa han. 

Ingenting hendte.
 
«Gå!» sa han igjen, enda høyere. 

Fremdeles skjedde ingenting.
 
«Aha!» ropte han. «Dette beviser teorien min! Edderkopper uten bein er døve!»
 
Historien er så makaber at den neppe er sann, men den illustrerer en menneskelig egenskap: At vi lett hopper på feil konklusjoner. Tankene har hengt seg opp. Vi ser ikke virkeligheten på grunn av fordommer. Og så dømmer vi helt feil.
 
Et barn hadde vært vanskelig å ha med å gjøre. Tanten satte ham på plass, og det ble taust i rommet. Men den fromme poden foldet hendene og sa: «Kjære Gud, gjør tante snill!»
 
Det er typisk for de dumme alltid å dømme, sa en kloking. 
 
Bibelen ber om at vi forvandler og fornyer holdningene våre, slik at vi «kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Det gjelder å «dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene … til Kristi dag».
 
Er vi så dumme at vi dømmer dumt, er det ikke dumt at vi føler oss litt dømt.

OPM552
 

Powered by Cornerstone