Skyggen fra korset

Jeg har lest at det fins to kjente malerier som har tittelen «Skyggen fra korset». Det ene, av Holman Hunt, viser et snekkerverksted innvendig, med Josef og gutten Jesus i arbeid.

Maria er der også. Jesus har tatt en pause, strekker seg, og da ser du skyggen av et kors på veggen.
 
Det andre maleriet viser barnet Jesus som løper med utstrakte armer mot moren. Der han springer, kaster han en skygge på bakken. Skyggen har form av et kors. 
 
Begge bildene er spesielle i formen, men budskapet er klart. 

Korset sto i bakgrunnen for hele livsløpet til Jesus. Han ga avkall på lysglans og berømmelse, «tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset» (Fil 2,7–8).

OPK552
 

Powered by Cornerstone