Hvordan bli kvitt skylden?

I en oversikt på internett over de femti mest kjente filmene med et kristent budskap, fant jeg "The Mission", som ble lansert i 1987. Den handler om de spanske erobrernes og de katolske prestenes virke i Sør-Amerika i sin tid.

En sterk sekvens i filmen The Mission handler om kaptein Mendoza. Han dreper broren sin i en krangel om en kvinne som de begge elsker. 

Etterpå blir Mendoza desperat deprimert og fylt av anger over det han har gjort. Han føler at den eneste måten han kan bli kvitt byrden av skyld og synd, er å utføre en slags botsgjerning. 

Dermed binder han et stort garn til ryggen, fyller det med store steiner, og setter i gang med å klatre opp på et høyt fjell.
 
Sammen med en prest og noen andre går han gjennom bregneskog, tornekratt og steinurer, han krysser elver og tette skogområder. Du ser ham såret og blodig, en nedbrutt skikkelse, som klatrer oppover fjellsiden, mens den store byrden av steiner blir slept bak ham. Flere ganger ber de som er sammen med ham, om at han bare må kvitte seg med byrden. «Du trenger ikke slepe på den lenger,» sier de. Men han klarer ikke å legge den bak seg.
 
Til slutt kommer de til toppen av fjellet. Der bryter han sammen, helt utslitt. 

Så kommer en liten gutt opp til ham og skjærer garnet bort fra ryggen hans. Deretter får vi se garnet og steinene fosse ned fjellsiden. Dermed blir Mendoza fylt av følelsen av å bli helt befridd. Byrden er borte, og han vet at han er blitt tilgitt. 

Hva kan vi si til en slik fortelling?
 
Noen har gjort gale ting, og de burde ta det mer på alvor, slik kaptein Mendoza gjorde. 

Men ikke få er som han, de sliter enormt med skyldfølelse. De klarer ikke legge fra seg den synden eller de syndene de har begått. Så tenker de ut måter å gjøre det godt igjen på. 

Noen legger opp til å plage seg selv. Andre går inn i religiøse aktiviteter for om mulig å blidgjøre Gud. 

Men er det nok, det jeg gjør? Kain sa til Gud etter at han hadde drept broren sin, Abel: «Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den.»
 
Overfor en slik fortvilelse er det en glede å kunne peke på det som Jesus har gjort for oss. Som Peter skriver om Jesus i Bibelen: «Han … bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.» 

Det treet det snakkes om her, er korsets tre. Det var ikke bare en symbolhandling, han gjorde det reelt, ved at det rammet legemet hans, altså kroppen. Han fikk sår. 

Men «ved hans sår er dere blitt legt,» skriver Peter. Vi er helbredet fra synd og skyld, ikke ved å gjøre botsgjerninger, men ved å ta imot en gave gratis. Og gaven er å få tilgivelse fra Gud og adgang til hans evige rike når dette livet er slutt en dag. 

Den som får en så stor gave som syndstilgivelsen er, kan ikke ta det lettvint med synd. Vi har fått frelsen «for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten». 

Kaptein Mendoza påla seg selv et stort slit for om mulig å bli kvitt skylden. 

Du kan ta imot frelsen fra Jesus som en gave.     

OPM556
 

Powered by Cornerstone