Når en kvinne blir utnyttet

Bibelens fortellinger er tidløse og aktuelle, og de taler inn i enhver tid. Abraham, som levde for ca. fire tusen år siden, ønsket seg barn.

Han var desperat etter å få en arving, så slekten kunne føres videre. Gud hadde lovet at han skulle få en sønn. Men det varte og det rakk, og kona Sara var like barnløs. Tålmodigheten ble satt på prøve.
 
Hva gjorde Abraham? Etter forslag fra Sara innlot han seg med den egyptiske hushjelpen de hadde, Hagar. Den stakkars Hagar skulle altså bli en surrogatmor for et barnløst ektepar. Og det slo til. Hagar ble gravid.
 
Men slike trekantforhold blir aldri lykkelige. Det ble naturligvis sterke spenninger mellom de to kvinnene Sara og Hagar. Sara ble dessuten sint på sin mann Abraham, og Abraham sa: – Bestem du hva som skal gjøres med Hagar.
 
Og hun som bare ble sett på som en erstatningslivmor, følte seg utfrosset og rømte ut i ørkenen. Utnyttet av en mann, hatet av en kvinne, forlatt av alle. Hvordan skulle det gå med Hagar?
 
Det er da Gud viser en kjærlighet som ligger skyhøyt over menneskers ondskap. Han sender en engel etter henne, og engelen ber henne dra tilbake til Abraham og Sara. Det var ingen fremtid for Hagar å være ensom, hun trengte et større fellesskap. Men samtidig fikk hun et løfte. Hun skulle ikke lenger bare være en slave, men selv bli en stammor til en stor, tallrik og betydningsfull slekt. Sønnen hun skulle føde, fikk navnet Ismael, som betyr «Gud hører», og det innebærer, som Bibelen sier: «Herren har hørt din nød». Navnene i Bibelen har alltid en betydning. Gutten skulle med sitt navn og sin person fortelle til alle at Gud er ikke døv for enkeltmennesker, spesielt ikke for dem som blir utnyttet og tråkket på. 
 
En like viktig rolle spiller Hagar som et vitne om Guds godhet, da hun ga Gud et navn, en hedersbetegnelse: El Roï, «Du er Gud, den som ser». Den dag i dag regner araberne Hagar som sin stammor og Ismael som sin stamfar. Det har alltid stor betydning hvilken grunnfortelling et folk lever på.
 
Hagar sier noe viktig om Gud. Han hadde utvalgt seg Abraham som et redskap i sine planer. Men Abraham og Sara var ufullkomne og syndige. De ville ta snarveier og ordne opp på egen hånd. Underveis utnyttet de en kvinne som ikke hadde noen valgmuligheter.
 
Men denne kvinnen Hagar lærte Gud å kjenne på en slik måte at hennes navn alltid vil være knyttet til Gudsnavnene: Ismael – den Gud som hører, og El Roï – den Gud som ser.
 
Himmelens og jordens skaper har ikke forandret seg. Han styrer jorden, himmelrommet og stjernene. Men han ser også til deg, hvordan du har det. Han hører når du ber. Han har omsorg for mennesker som blir utnyttet og tråkket på. Med sin milde hånd og sine gode ord gir han deg ledelse og trøst. Ismael – han hører deg. El roï – han ser deg.

OPM562
 

Powered by Cornerstone