Vi trenger hverandre

En hyggelig familiesamling på et britisk gods kunne blitt en tragedie da et av barna plutselig falt ut i dypt vann. Gartneren hørte ropene om hjelp og reddet gutten, som het Winston Churchill.

Foreldrene hans var så takknemlige at de spurte gartneren om hva de kunne gjøre for å belønne ham. 

«Jeg skulle ønske at sønnen min kunne få mulighet til høyere utdannelse,» sa gartneren. 

«Det skal vi hjelpe med,» lovte Churchills foreldre. 
 
Mange år senere var Sir Winston Churchill blitt statsminister i England. En dag fikk han kraftig lungebetennelse. Landets beste legespesialist ble kontaktet. Han het Alexander Fleming, berømt for å ha oppdaget og utviklet penicillin. 

Og nettopp Fleming var sønn til gartneren som hadde reddet den unge Winston fra å drukne. 

Churchill sa senere: «Sjelden har en mann kunnet takke samme person to ganger for at han overlevde.» 
 
Eller kanskje det ikke er så uvanlig når vi tenker oss om? Det er tusener av trofaste mennesker rundt oss som gjør jobben sin skikkelig og ordentlig, slik at vi får det vi trenger og ingen ulykker skjer. 

Her er et stort spekter – fra de vanlige hverdagstjenestene med handel, transport og pleie, til forvaltning av de store strukturene. 

Noen hjelper med sikkerheten ved å måke snø fra veiene. Andre står klar med sitt brannslokkingsutstyr. Slike ting er verdt å takke for, sier Bibelen, og Paulus skriver: «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»
 
Bibelen sier vi skal verdsette hverandre. Det gjelder innen det kristne fellesskapet, men like mye alle mennesker i storsamfunnet. Vi kan sette pris på hverandre med takk og gode ord, men også ved å be for hverandre. Gud gleder seg over slike holdninger, sier Ordet, for det tjener også til at folk lærer sannheten å kjenne så de kan bli frelst.
 
Når Paulus først nevner Gud, kan han ikke la være å lovprise den høyeste – og godhetene hans – med å si: «Gud er én, og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle».
 
Jesus er gitt som en mellommann mellom Gud og oss. Han så å si kastet seg ut på dypet for å redde oss. Hans ord om tilgivelse og evig liv er som en udødelighetens medisin, som kirkefedrene snakket om. Denne åndelige medisinen har gitt oss håp for evigheten. 
 
Jeg syns vi skulle bli flinkere til å takke hverandre. Alle gode mennesker som gjør en innsats, fortjener en oppmuntring, enten de styrer med de små ting eller tar ansvar i storsamfunnet. Men er det en som fortjener en ekstra takk, så er det Jesus. Han er den gode mellommannen mellom Gud og oss.

OPM583

Powered by Cornerstone