Krig og fred

Krig er forferdelig. Tenk om det kunne bli slutt på alle kriger i verden? Utsiktene til det er ikke svært lyse, i hvert fall ikke om vi prøver å lære av historien.

En forfatter som heter Chris Hedges, har gransket 3.400 år av menneskenes kjente historie. 

Han fant at det har vært fred i bare 268 år av denne tiden. 

Det vil si åtte prosent fredstid gjennom historien. 
 
Bibelen dømmer all krig som utslag av det onde. Noen kriger kan synes nødvendige for å sette grenser mot en kollektiv ondskap. Men kriger fører knapt til varige løsninger. 

Profeten Mika i Bibelen ser frem mot en tid da Gud «skal dømme mellom mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mer lære å føre krig» (Mika 4,39).

OPK581
 

Powered by Cornerstone