Amish-folket

I staten Pennsylvania i USA bor det en spesiell gruppe innvandrere som blir kalt Amish-folket. De sier nei til en rekke moderne oppfinnelser og holder seg isolert fra verden.

Amish-folket har tatt vare på sin livsstil og sitt hollandsk-tyske preg gjennom århundrer. Fremfor alt ønsker de å utgjøre et kristent fellesskap som vil bevare en ren tro på Gud.
 
Gjennom årene har denne gruppen funnet ut at en rekke tekniske fremskritt ikke har ført til noe godt, tvert imot virket ødeleggende. For eksempel mener de at fjernsynet ikke er noe gode. TV overtar lett foreldrenes rolle når det gjelder å overføre verdier til den oppvoksende slekt, og skjelne mellom godt og ondt.
 
Amish-folket mener at teknologi kan være nyttig, hvis den bare ikke invaderer livet deres. De har telefon i tilfelle de trenger rask hjelp, men bare i form av en telefonkiosk på gaten. Hvorfor trenger man en telefon inni huset? Telefonen bryter seg inn i de mest dyrebare øyeblikkene i livet. Du snakker kanskje med barna dine, eller deler noe viktig med kona di. Hvis telefonen ringer, tillater du at den avbryter deg mens du snakker. Familien kan til og med være i bønn. Hvis så telefonen ringer, tillater du at bønnen blir avbrutt for å svare på den.
 
Amish-folket mener at elektrisitet kan være en god ting, hvis den ikke får dominere. For eksempel kan den være grei å ha i fjøset, for å kjøle ned melken. Men når man bringer elektrisk strøm inn i huset, har det en skadelig virkning. Da ødelegger det kunstige lyset en naturlig rytme i livet. Folk holder seg oppe lenger enn de burde, og da er det ikke lenge før en får radio i hjemmene, og ved hjelp av den blir man involvert mer i verden utenfor enn det indre Amish-fellesskapet. 
 
Fordelen med å bruke hester i stedet for traktor, viser seg både når en skal så og høste, mener ledere for Amish-folket. Med utstyr trukket av hester må hele familien bli involvert i arbeidet. Bruk av traktor gjør pløying og innhøsting til en meget ensom jobb. Amish-folket ser en rekke fordeler med at mann, kone og barn arbeider side om side på åkrene. Slik skapes familiesolidaritet. 
 
Amish-folket med sine holdninger har stort sett fått leve i fred. Men de blir kritisert for å tillate barnearbeid, og det er ikke velsett at de hindrer barna å ta høyere utdannelse. Som samfunnsborgere er de pasifister, men kan i mange tilfeller stemme ved politiske valg. De er motstandere av forsikring og mener familiene skal hjelpe hverandre innbyrdes hvis det skjer ulykker. Når det for eksempel trengs å bygge en ny låve, kan storfellesskapet gå sammen i dugnad og få reist låven på én dag. Nettopp vekten på storfellesskap og familiesolidaritet, ydmykhet og offervilje for Guds skyld gjør at amish-folket danner en klar motkultur i forhold til moderne vestlige verdier. Vi er i dag opptatt av selvrealisering og modernisering. Da er det spennende at det fins grupper som våger å være annerledes.

OPM589
 

Powered by Cornerstone