Fjerne det uekte

En teolog i middelalderen som het Bonaventura, oppfordret til å se for oss billedhuggeren når vi tenker på hva Gud gjør med den som tror. Kunstneren driver med ablatio, på latin, det å ta bort noe.

Han fjerner det uekte som ødelegger bildet. Tilbake står nobilis forma, den edle formen Gud vil gi oss. Billedhuggeren legger ikke til noe, han slår bort, og i selve steinen blir en fin skikkelse stående igjen. 

Guds Sønns bilde i oss er forsteinet i en formløs stein. Men Jesus brenner etter å gripe inn i verket og frigjøre oss fra synden. 

Dermed er ikke en sann kristen preget av moralisme eller prestasjonsangst. Vi er alltid på vei inn i ablatio – at Gud tar bort det i meg som ødelegger for hans bilde.
 
Bibelen sier: «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! Han er trofast som kaller dere, han skal òg gjøre det» (1. Tess 5,23–24).

OPK588
 

Powered by Cornerstone