Husk å takke

Trygve Bjerkrheim har skrevet et dikt som stiller spørsmålet: Har du glemt å takke? Du har vel ’kje gløymt å takka For alt du frå himlen får,

Som sol og som snøkrystallar,
Mens du gjennom livet går?

Du har vel ’kje gløymt å takka
for det som er vondt og sårt?
Ein dag skal di tåra tindra
så glimesteins-reint og klårt.

Du har vel ’kje gløymt å takka?
Å, gjer det mens det er tid;
lat takketonane trilla,
som vårfuglen kved i lid!

Du har vel ’kje gløymt å takka?
To vengjer vår Gud deg gav.
Bruk bøne- og takkevengen,
til livsstraumen stilnar av!

I Bibelen står det: «Takk Herren! Påkall hans navn! Kunngjør hans gjerninger blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyet!» (Jes 12,4)

OPK594
 

Powered by Cornerstone