Pufferne styrer

Vi påvirkes og lar oss styre mye mer enn vi tror. Ja, nyere forskning viser at vi ikke er i nærheten av å forstå hvor lite vi styres av vår egen fornuft.

De aller fleste regner med at de blir lite påvirket av situasjonen de er i. Men de såkalte oppførselsøkonomene er opptatt av å avsløre hvor sterke de er, de ubevisste mekanismene, pufferne, som dirigerer hvordan vi tar avgjørelser. 
 
Et eksperiment har vært foretatt, der forsøkspersoner får ord på lapper og skal sette dem sammen til setninger. Det interessante for forskerne er ikke hva slags setninger som blir formet, men hva forsøkspersonene sier og gjør etter at de har arbeidet med visse ord. Det merkelige er at oppførselen deres etterpå, ja, selve personligheten, blir preget av hvilke ord de har arbeidet med. De som har jobbet med ordet «penger», oppfører seg plutselig jevnt over langt mer selvhevdende og egoistisk enn de som har jobbet med mer nøytrale ord. Hvis vi bringes i kontakt med ordet «ærlighet», viser det seg at vi blir langt mindre tilbøyelige til å jukse.
 
Forskerne som arbeider med dette, snakker om «priming», eller på norsk «grunning». De påstår at vår grunninnstilling, vår personlighet, forandres i stor grad ubevisst av hva vi nettopp har befattet oss med. Vi har en tendens til å velge det vi blir anbefalt, hvis vi ikke fra før har sterke meninger på et bestemt felt. Hvis det handler om et problemområde med mange alternativer og mange variabler, har vi lett for å basere valget vårt på innskytelser uten å tenke oss om.
 
Disse tankene har jeg hentet fra en oppsummerende artikkel i Aftenposten. Det er god grunn til å tro at det som sies, stemmer med virkeligheten.
 
Da må det få noen følger for dem som ønsker å leve som kristne. Vi må ikke tro at vi er sterkere enn vi er. Her kan vi tenke på både negativ og positiv påvirkning. Vi er utsatt for «puffere», men hvilke?
 
Det har vært perioder da lederne i kristne miljøer advarte sterkt mot verdslig påvirkning fra underholdningsliv og massemedier. De påpekte hvordan ikke-kristen innflytelse lett ville prege holdninger, tanker, ord og gjerninger. Slik påvirkning kunne skade et levende kristenliv. Nå er vi inne i en periode med sterke reaksjoner på en slik såkalt «pietistisk» tankegang. En må følge med i tiden, være orientert og oppdatert. Vi antar at vi er nokså upåvirkelige.
 
Men den nyere forskningen om de mange pufferne og deres sterke påvirkning viser at det er rett med en varsom holdning. For kristne er ikke mer enn mennesker. Vi er lett påvirkelige som alle andre. Hvem har forsket i hvor mye kriminelt som er begått av personer som nylig har vært utsatt for negativ påvirkning? Og er vi ukjente med den dynamikken som ligger i fristelser?
 
Like viktig er det å se dette ut fra en positiv vinkel. En kristen må bevisst la seg påvirke av de gode ordene, kristen sang og musikk, forkynnelse og veiledning. Vi er mer påvirkelige enn vi tror. Vi trenger å bekreftes i sannheten.

OPM618
 

Powered by Cornerstone