Forandre verden

En dag i 1983 sluttet han i jobben sin, en ung mann som het John Sculley. Slikt skjer i tusenvis av tilfeller hver dag. Men for John Sculley var det spesielt.

Han sluttet som en av topplederne i Pepsico, det prestisjefylte, enorme konsernet i mineralvannproduksjon, og gikk inn i et nokså ukjent firma som ble kalt Apple Computer. Han tok en stor risiko. Men han gjorde det etter at en av lederne for Apple, Steve Jobs, utfordret ham med dette spørsmålet: 

«Har du tenkt å bruke resten av livet ditt på å selge sukret vann, eller vil du ta imot en sjanse til å forandre verden?» 

En slik utfordring kunne han ikke stå imot.
 
Det er et spørsmål vi kan stille til hverandre stadig vekk. Det innebærer ikke nødvendigvis å slutte i jobben eller foreta dramatiske oppbrudd. Men det handler om å leve i en holdning: Livet er ikke mitt, jeg vil ikke bare bruke det på meg selv og mine. Jeg ønsker at livet mitt skal bety en forskjell, ved at jeg stadig lever i samsvar med Guds planer for meg. Da kan jeg bidra til en forandring til det bedre i verden.
 
De første disiplene som brakte ordet om Jesus ut i den da kjente verden, var ingen enere. Ingen hadde hatt lederstillinger eller fått høy utdannelse. De kom ikke fra fremtredende familier, heller ikke fra et sentralt distrikt. Hvordan kunne Jesus bruke dem? Han ga dem en overbevisning om at han lever etter å ha stått opp fra de døde, og så sendte han dem Den Hellige Ånd.
 
Hvordan kan vi bety noe for Herren i dagens verden? Svaret er at vi prøver å åpne dører for forkynnelse av Guds ord. Noen deler ut bibler og bibeldeler. Noen er flinke til å snakke med andre om Herren. Andre er med og støtter økonomisk kristent mediearbeid, eller gir gaver så noen kan være forkynnere og misjonærer på heltid. Noen er trofaste i bønn om at det må åpnes dører for Ordet, og at Ordet må virke i hjertene.
 
Moderne teorier om hvordan vi mennesker påvirkes, har styrket meg i troen på at vi stadig må finne aktuelle måter å la Guds ord lyde blant menneskene. Vi mennesker er irrasjonelle og lett påvirkelige. Vi blir mye lettere styrt av ord og impulser utenfra enn vi vil innrømme. Hele tiden påvirkes grunninnstillingen vår av det vi opplever, av ord vi hører og tanker som legges inn i oss.
 
Dette kan utnyttes av profitører som vil manipulere og kanskje hjernevaske. Som kristne skal vi ikke ta i bruk propaganda eller uærlige teknikker. Nei. Apostelen Paulus sier noe om dette: «Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet.» 

En kristen gir en stemme til sannheten, opptrer åpent og appellerer til det dypeste i sine medmennesker. Et ord fra Gud uttalt i sannhet og kjærlighet kan forandre verden. Troen kommer av ordet som høres. 

Vil du fortsatt drive med sukret vann, eller vil du være med på å forandre verden?

OPM619
 

Powered by Cornerstone