Styrk vennskapet

«Det tar lang tid å dyrke frem en gammel venn,» heter det i et ordtak. En venn på Facebook kan du få med et tastetrykk. I virkelighetens verden må vennskap såes, vannes, stelles og gis mye nærhet, lys og varme.

Vanskelig, men viktig! 

Jeg har flere ganger hørt unge si at «familie og venner» er de aller største verdiene for dem. Er vi da i stand til å vinne venner? Klarer vi å ta vare på de vennene vi har? Kunne vi ha nytte av et vennskapskurs? 

Det er sagt at to mennesker må satse omtrent åtti prosent for å bli gode venner. Begge må gi og vise vilje til åpenhet. Mange vennskap tørker inn fordi de ikke er preget av gjensidighet. Den ene vil bare ta imot. «Vennskap er som en bankkonto. Du kan ikke fortsette å ta ut av den uten å sette noe inn.» 

Finn noe felles på tankeplanet. Snakk om politikk, religion, avisartikler eller hva som helst som ligger på et høyere nivå enn bensinpriser. Dybdepraten knytter gode bånd. Mellom ektefeller kan vennskap kjølne fordi de ikke gidder å bruke «de små grå» sammen. Prøv å stimulere hverandre til å tenke litt større. «Betre med vituge uvener enn med uvituge vener.» 

Del opplevelser på følelsesplanet. La vennen få del i dine ups and downs. Bruk ikke vennen til avfallsplass for problemer, men gi av ditt og ta imot fra den andre – uten at dere dynger hverandre ned. 

Dere knyttes sammen ved å snakke om verdier. Da Paulus ville styrke vennskapet med de kristne i Filippi, delte han følgende verdier: «Er det da noen trøst i Kristus, er det noen oppmuntring i kjærligheten, er det noe samfunn i Ånden, finnes det noen medfølelse og barmhjertighet …» Her har vi fem immaterielle verdier på strak arm fra den gode Boken. Like etterpå nevnes «det samme sinn og den samme kjærlighet» og «én sjel». 

Venner trenger ikke mene det samme. Men det går best om de har samme grunninnstilling og går i samme retning. Noen blir bare venner fordi de er sinte på de samme personene. Det er et tynt grunnlag for vennskap. 

Forskjeller er ingen hindring for å bli gode venner. En moden person søker ikke klonede venner, men utfyllende venner. 

Hold penger og vennskap på avstand. En venn for livet er en du ikke har lånt penger til, og som ikke har lånt noe til deg. En venn du kjøper, kan kjapt bli kjøpt opp av andre. 

Tål feil og svakheter, begrensninger og tabber. Ha vilje til å tilgi. Mange hater å ta ordet «unnskyld» i sin munn. De vil oppdage at stolthet stenger for vennskap. «Vær glad i meg når jeg mislykkes. Når jeg lykkes, vil alle elske meg likevel.» 

Kanskje en i noen tilfeller kan snakke ut om hva slags forventninger en har til hverandre. Skal vi ha flittig kontakt på telefon eller ved besøk? Eller prioriterer vi mange venner med flyktig kontakt, og noen få med nærhet? Eller har du det som biskop Eivind Berggrav skrev: «Kjennskap tåler ikke pause. Vennskap vokser i det tause.» 

Vær pålitelig. Personer som kan holde munn, beholder venner mer enn andre. Sladder er en torpedo som har skutt mange vennskap i senk. 

Oppmuntre til korreksjon. Vær så åpen at du sier: «Vis meg hvor jeg tar feil! Hvilke svakheter mener du jeg bør jobbe med?» 

En god venn har funnet seg selv og søker å være seg selv. Vi kan ikke så lett dele et sunt «vi» hvis vi ikke har et sunt «jeg». «Dere har jeg kalt venner,» sa Jesus. Han praktiserte et utrolig selvoppofrende vennskap. Han er den beste læremester også på dette området. En poet skrev: «Når Han er min, kan jeg unnvære venner, For Han den beste iblant venner er.» 

Det teller ikke hvor mange venner du vant deg i livet, men hvor mange venner du har igjen til slutt. Ingen er så rike at de har råd til å miste venner. 

OPM670 

[media]

Powered by Cornerstone