Fem kategorier

Herbert Spencer, som døde i 1903, hevdet at alt i universet passer inn i fem kategorier: Tid, kraft, handling, rom og det materielle. «Fantastisk,» sa folk og var imponert over at hele virkeligheten kunne sammenfattes i noe så enkelt som fem kategorier.

Men Spencer var ikke den første til å se det slik. Allerede i første vers i Bibelen skrev Moses: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» (1. Mos 1,1). Uttrykket «i begynnelsen» taler om tid, «skapte» taler om handling, «Gud» taler om kraft, «himmelen» taler om rommet, og «jorden» taler om det materielle. 

Bak de enkle ordene i Bibelen er det dybder som få mennesker har loddet til bunns i.

OPK676 
 

Powered by Cornerstone