Ond og god smitte

Smittsomme sykdommer fins til alle tider og i alle samfunn. Av det kan vi lære hvordan det onde sprer seg fra person til person. Åndelig virus og ødeleggende holdninger har ringvirkninger.

Den kloke kong Salomo så både det positive og det negative i dette da han skrev: 

«En hissig mann vekker strid, men den langmodige stiller trette» (Ord 15,18). 

Sinte mennesker skaper vrede omkring seg. Men heldigvis har de milde og tålmodige også en smitteeffekt, og da til det gode. 

Ordene innflytelse og influensa har samme rot. Vi kan dempe de opprørske holdningene i et miljø ved å være rolige, milde og høflige. Vi kan lære av Kristus og be om frukt fra Den Hellige Ånd for nettopp i dag å være smittebærere for en god innflytelse.

OPK678 
 

Powered by Cornerstone