Leve i håpet

Den berømte kinamisjonæren Hudson Taylor ofret det meste av livet til tjenesten i Kina, men ikke mange kom til tro. Men fruktene kom senere. I dag er det millioner i Kina som tror på Kristus.

 En prest i de britiske koloniene i USA, som het Cotton Mather, ba om vekkelse i tjue år, i mange timer hver dag. Det som kalles Den store vekkelsen begynte i det året han døde. 

William Wilberforce arbeidet i nesten femti år for avskaffelse av slaveriet i det britiske imperiet. Da han lå dødssyk, fikk han beskjed om at parlamentet hadde forbudt slaveriet. 

Slik har de opplevd det, mange av trosheltene. De ba og ventet, og håpet ble ikke gjort til skamme. Som Bibelen sier: «I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og hilste det» (Heb 11,13) Har vi noe å lære?

OPK681 
 

Powered by Cornerstone