Julens vendepunkt

Kjernen i julebudskapet er at Gud ble menneske i og med at Jesus ble født. Dermed kom på en måte verdens egentlige grunnvoll til syne. Det er en helt ufattelig begivenhet, som vi knapt aner rekkevidden av.

Historiens herre trådte inn i historien. Krybben i Betlehem førte til korset på Golgata. 

Denne store begivenheten er 

- Alle tiders vendepunkt, 

- All kjærlighets høydepunkt, 

- All frelses utgangspunkt, 

- All lovsangs midtpunkt. 

Apostelen Johannes skrev i Bibelen: «Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For disse ordene er troverdige og sanne» (Åp 21,5).

OPK689 
 

Powered by Cornerstone