Ikke glemt allerede

Noen barn synes det er en kjempestor overgang å begynne på skolen. Jørund følte seg ensom og forlatt da mor etterlot ham alene blant fremmede på skolen.

Etter første time sa han til læreren at han følte seg syk, og spurte om han kunne få ringe hjem. En medhjelper på skolen ordnet det for ham. Da moren svarte i telefonen, var Jørund så stresset at han ikke klarte å snakke. Da hun ikke hørte noen i den andre enden, sa moren: «Hvem er dette? Hallo, hvem er det?» Gutten brast i tårer og snufset: «Mamma, dette er Jørund. Har du glemt meg allerede?»

Heldigvis er det ikke så mange som opplever det slik, at vi blir glemt av vår egen mor. Men noen føler de er glemt av Gud. Kanskje vi egentlig ikke har tatt skikkelig kontakt med ham? Gud har i alle fall sagt: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg» (Heb 13,5b).

OPK694

Powered by Cornerstone