Advent: Han kommer

Adventstiden skal minne oss om at Jesus kommer. Han kom til jorden julenatt. Han kommer til dem som tar imot ham. Han kommer tilbake til jorden en gang for å få orden på alt som er ødelagt. Derfor er det en tredobbel grunn til å markere advent og gleden som begynnelsen på kirkeåret.

Brorson synger i sin adventssalme: «Å Gud skje lov til evig tid At tiden er så himmelblid Som var der alt På jord en vår Til evighetens Kirkeår, Så vi kan her begynne på For tronen dag og natt å stå.»

Vi tenker ikke så mye på våren i disse førjulstidene. Men at Jesus kommer, innleder en åndelig vår. Adventstiden er himmelblid, og vi kan øve oss på å synge englenes sang, som skal lyde like inn i evigheten: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.»

OPK757

Powered by Cornerstone