Ville Jesus fått leve?

Det er ganske rart å tenke på det forfatteren og journalisten Malcolm Muggeridge har skrevet om Maria og Jesusbarnet. Ville Jesus fått tillatelse til å bli født i dag? Nå for tiden har vi jo flotte tilbud med legehjelp og klinikker for familieplanlegging.

Tenk deg at Maria som en ganske ung kvinne hadde meldt seg til en slik klinikk og fortalt at hun var fattig, at faren var ukjent, og at familien hadde vansker med å tro det hun fortalte. Da hun hevdet at hun var blitt gravid under innflytelse av Den Hellige Ånd, ville sikkert personalet tisket seg imellom og anbefalt at Maria ble sendt til psykolog. Når hun snakket som hun gjorde, var det desto sterkere grunn til å avslutte svangerskapet med abort.

Vår generasjon skal liksom være så human og forståelsesfull. Men vi har ikke mye motforestillinger mot å ta livet av en ufødt baby hvis vi har tanker om at den kan være funksjonshemmet, eller de sosiale forholdene for mor og barn ikke er optimale.

Det merkelige er da at vår generasjon, som kan trenge en Frelser mer enn noen andre generasjoner, ville ha avlivet Jesus før han ble født.

Men ikke bare ham. Det påstås at en av verdenshistoriens største komponister, Ludwig van Beethoven, ble født under svært vanskelige forhold. I dag ville han ha vært et aborttilfelle. Og gründeren av datafirmaet Apple, Steve Jobs, påstår i sin selvbiografi at han nesten ble abortert før fødselen.

Når vi i Norge avliver over 15.000 ufødte barn hvert år, kan vi tenke litt over hvor mange fremragende menn og kvinner vi ikke lot få vokse opp og tilføre verdier i samfunnet. Selvsagt er det både gode og onde, flinke og mindre flinke blant de ufødte. Men er det opp til oss mennesker å avgjøre liv og død?

Dermed er det sagt, og så vil jeg avslutte med å fortelle en vakker juletradisjon fra Cambridge i England. Gjennom førtitre år har Bert Holloway overrakt kona si et kjærlighetsbrev. Hvert år har det skjedd ett minutt over midnatt mellom julaften og første juledag. Tradisjonen med kjærlighetsbrevet begynte året etter at de giftet seg. Fru Holloway forteller at hun har tatt vare på hvert eneste av de førtitre kjærlighetsbrevene fra mannen sin. Det er unødvendig å si at for dem er det en dyrebar tradisjon.

Tradisjonen har et budskap også til oss. Julen er en tid da vi bør uttrykke vår kjærlighet til Gud, fordi han har uttrykt sin kjærlighet til oss, ved at han ga oss sin Sønn. Den beste takkegaven er å gi oss selv til ham, og så kjempe for at alle mennesker skal ha rett til å leve og møte respekt som de enestående personlighetene de er.

OPM765

Powered by Cornerstone