Løskjøperen vendte tilbake

En ung mann som het Tigyne, hørte til Wallamo-stammen i Etiopia. Før den andre verdenskrigen brakte misjonærer evangeliet om Jesus Kristus til dette stammefolket, som holdt til sørøst i Etiopia. Tigyne var en av de første som omvendte seg til Gud og tok imot troen på Jesus der i området.

Han ble preget av stor glede på grunn av den troen han nettopp hadde funnet.

Men Tigyne var slave, og herren hans likte ikke det som hadde hendt. Først nektet han Tigyne å være med på bibelstudiemøter og gudstjenester. Flere ganger slo han og ydmyket slaven sin på grunn av den nye troen. Men dette var en pris den unge kristne etioperen var villig til å betale.

Slaveeieren fortalte Tigyne at han kunne kjøpe seg fri hvis han betalte tolv dollar. Men siden han aldri hadde hatt noen lønn, kunne det like gjerne ha vært snakk om en million.

Da misjonærene fikk høre at Tigyne kunne kjøpes fri, spleiset de på summen og betalte løsepengene. Tigyne var nå en fri mann, både åndelig og fysisk. Han var evig takknemlig til misjonærene fordi de forandret livet hans.

Men ikke lenge etter kom krigen, og misjonærene ble utvist fra Etiopia. 24 år gikk før misjonærene som hadde forkynt slik at Tigyne ble frelst, fikk vende tilbake til landet. I løpet av dette fjerdedels århundret forble han et aktivt vitne om sin kristne tro.

Da Tigyne en dag fikk høre at en av misjonærvennene hans var kommet tilbake til landet, dro han til misjonsstasjonen flere dager etter hverandre for å vente.

Endelig kom misjonæren. Da Tigyne fikk se vennen han hadde hatt for mange år siden, sprang han bort til bilvinduet og begynte å kysse hånden til misjonæren. Etter det løp han til vennene sine for å rope ut den gode nyheten: «En av dem som løskjøpte meg, har vendt tilbake!» Det gjorde et sterkt inntrykk da de to gamle vennene sto med armene rundt hverandre og gråt av glede.

Det er forfatteren Max Lucado som har fortalt denne historien i en av bøkene sine.

Den er som en lignelse som illustrerer den store fortellingen om frelsen. Jesus kom til verden for å kjøpe de bundne fri. Så vendte han hjem til sin Far i himmelen. Derfra skal han komme igjen en dag. Da blir det et sterkt møte og et gledefylt gjensyn. Gjenløseren, løskjøperen, vil vende tilbake.

Derfor er julen bare begynnelsen på historien om det kosmiske dramaet vi kan velge å være med i. Kjøpt fri av en Frelser. Tilsynelatende overlatt til oss selv, før Frelseren vil gjenopprette riket sitt, som skal bestå i all evighet.

OPM766

 

Powered by Cornerstone