Over dem skal lyset stråle

I en søndagsskole hadde læreren bedt elevene sine om å lære utenat et ord fra Bibelen. Det lød slik: «Det folket som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.» Det gikk litt tregt med å få elevene med på dette prosjektet.

Neste søndag tok hun fatt på nytt og spurte om noen ville prøve å gjengi verset. Ingen hender kom opp. Læreren prøvde å hjelpe dem i gang: «Det folket …» Ingen ga respons. Hun la til noen få ord, og så noen til. Til slutt hadde hun gitt elevene halve setningen: «Det folket som vandrer i mørket …» Da begynte hendene å komme opp. Læreren var tydelig lettet da den første eleven begynte å foreslå: «Det folket som vandrer i mørket … bruker mindre strøm.» Læreren måtte si at det dessverre ikke var riktig.

Den neste eleven sa: «Det folket som vandrer i mørket … slo seg på tærne mot kaffebordet.» Han fikk elevene til å le, men det var jo ikke riktig.

Nok en frivillig meldte seg: «Det folket som vandrer i mørket … kunne virkelig ha nytte av en lommelykt.»

Læreren begynte å tenke på å gi opp som søndagsskolelærer. Men heldigvis kom en elev opp med det riktige svaret: «Det folket som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.»

Vel, dette er jo bare en fortelling. Men det er en historie som kaster lys over en sannhet. I sitt hellige ord gir Gud klar beskjed om at hans Sønn, Jesus Kristus, er den eneste nøkkelen til å bli frelst. Ved å tro på ham som ga sitt liv for oss, kan vi få liv. Vi som en gang levde i mørket, har fått se lyset.

Er du en person som en gang har levd i mørket, men nå bor i lyset? Da har Den Hellige Ånd opplyst deg slik at du har fått troen på Jesus, som er korsfestet og oppstanden for deg. Lyset har gått opp for deg.

Men sannheten er at mange ennå snubler rundt i mørket. Derfor driver vi med misjonsarbeid gjennom massemedier og enkeltmedier. Derfor er de lokale menighetene opptatt av å spre lyset. Vi ønsker at flokken som står i lyset, skal blir større. Tenk om enda flere kunne se det forunderlige lyset som strømmer fra Jesus! «De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.»

OPM770

Powered by Cornerstone