Hva kan jeg gjøre for å holde på kona mi?

Jeg har vært gift med en dame fra Øst-Europa i flere år, og vi har to barn sammen. Vi er glad i hverandre, men utfordringene er større enn jeg hadde tenkt på forhånd. Det er noe med forventningene og kulturen, og syn på oppdragelse av barna. Kona vil bare snakke på sitt språk med barna, mens jeg snakker på norsk med dem. Vi har kontakt med en familie i en tilsvarende situasjon, og da kona der plutselig tok med seg barnet og reiste hjem til Russland, ble jeg, og jeg tror kona mi også, temmelig oppskaket. Jeg tenker for meg selv: Kan jeg få en slik sjokkopplevelse jeg også? Hva kan jeg gjøre for å ta vare på kona og familien min? (Sammendrag av samtale med mann)

SVAR:

Det er et svært viktig tema du tar opp. Generelt tror jeg mange ektepar tar hverandre som selvsagt. Det kan få forholdet til å kjølne. Når en har andre belastninger i tillegg, kommer en i faresonen. Alt stort og viktig i denne verden må vedlikeholdes.

Jeg er ingen fagmann i familieterapi, men vil gjerne kaste lys over aktuelle emner på bakgrunn av hva Bibelen sier.

I Efeserbrevets 5. kapittel, fra vers 25, sammenligner Paulus forholdet mellom mann og kone med forholdet mellom Kristus og menigheten. Hva gjorde Kristus for menigheten? Veldig mye. Men jeg vil peke på særlig én ting: Han ga menigheten visshet og trygghet. «La ikke uro få makt over dere. Tro på Gud, og tro på meg.» (Joh 14:1)

Tilsvarende skal du utrettelig gi kona di trygghet og visshet.

Hun kan tenke: - Er han egentlig glad i meg? Sto han fritt i dag, ville han ha valgt en annen enn meg?

Da må du ikke holde opp med å si: - Jeg er glad i deg. Du er en Guds gave til meg. Du betyr så uendelig mye både for meg og barna våre.

Det å bekrefte og gi visshet kan du gjøre på mange måter. Boka Kjærlighetens fem språk minner om at vi kan bruke mange måter å kommunisere på for å få fram at vi er glad i hverandre:

Gode ord har jeg allerede nevnt. Kjærlige, varme ord må du ikke spare på.

Tjenester er et godt kjærlighetsspråk. Gjør en praktisk jobb i hus eller hage som kona di ikke liker å gjøre.

Gaver når til hjertet hos mange. En overraskende presang med et personlig preg styrker de gode båndene mellom dere.

Fysisk nærhet er et annet kjærlighetsspråk. Vis forelskelse og bruk det store registeret for gode følelser.

Tid er det femte kjærlighetsspråket. La ikke alle slags aktiviteter, overtidsjobbing osv. hindre at du gir rikelig av tid til prat og felles oppgaver med kona di.

Kanskje du kan gi den kjærlighetsgaven at du går inn for å lære språket som kona di har som morsmål? Da vil hun få høre gode ord fra deg, det gir deg nærhet til henne, du gir henne tid ved å lære fra henne, ja, det må da være et byggende kjærlighetsspråk?

Må Herren velsigne deg til å praktisere Kristi kjærlighet overfor kona di.

OPKL438

 

Powered by Cornerstone