Blir Guds plan fullført uansett?

I en bibeltime snakket du om at Jesus skal sørge for at planen for mitt liv blir fullført. Betyr det at jeg ikke kan ødelegge for Guds plan så lenge jeg tror på Jesus? (Mari, ca. 18)

SVAR:

Ja, det raske svaret fra meg er nettopp ja. For jeg siterte antakelig i bibeltimen fra Fil 1,6: «Jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.»

Det handler altså ikke om manglende velvilje fra Guds side. Han vil gjerne fullføre når han har begynt. Han er i stand til det og har målet klart.

Men du vet vi er ikke kvitt synden i våre liv, heller ikke etter at vi er kommet til tro på Jesus. Paulus måtte et annet sted advare noen som begynte å tenke feil. Kanskje de var lurt av djevelen selv. De tenkte: Hvis vi blir frelst og lever i Guds plan uansett, så kan vi vel gjøre hva som helst, gjerne synde litt her og der, for nåden virker positivt for oss i alle fall! Paulus siterte dem: «Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli dess større?»

Apostelen svarer: «Langt derifra!» (En oversettelse sier nærmest: «Det er helt sprøtt!») «Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den?» (Rom 6,1-2)

Paulus sier at vi kan ikke slutte fred med synden. Vi kan ikke leve i den. Vi kan ikke «like å synde». For vi har utlevert vår onde natur til å miste livet (bli druknet og korsfestet), for at vår nye natur skal leve av og for Jesus.

Nå skal dette ikke legges fram på en lovisk og kravstor måte. At du lykkes eller får til å leve i Guds plan, er ikke en betingelse for at Gud vil lede deg. Hans trofasthet er større enn alle våre nederlag. Jesu soning på korset er betaling for alle dine synder i fortid og framtid.

Så jeg svarer, Mari: Jesus vil sørge for at planen hans blir fullført. Og skulle du gjøre feil, synde og bomme av og til, så visste Gud om det på forhånd. Han er ikke overrasket. Det kan være at han vil bruke noen nederlag for å oppdra deg, gjøre deg mer lydhør og hellig. Lev tett inntil Jesus og nåden hele tiden.

Guds nåde gir ikke grønt lys for å leke med fristelser. De skal du bare avvise ved døren.

Djevelen vil få oss til å tro at det er gøy å bryte grenser, og at Gud er den store gledesdreperen.

Ikke tro på den onde. Tro på Jesus, som sier at han er kommet for at vi skal ha liv og overflod. (Joh 10,10) La deg lede av Jesus, hold deg til hans bud, og da er jeg ikke i tvil om at Han vil fullføre planen sin for livet ditt.

OPKL279

Powered by Cornerstone