Om feil i Bibelen

Jeg har hørt sagt at det ikke er noen som har klart å finne at noe av det som står i bibelen, er feil. Det skal være utlovet store belønninger til den som kan påvise feil. Er dette riktig? Mvh Roy

SVAR:

Jeg har ikke hørt om eller lest om noen slik konkurranse. Men det kan godt hende at det er tilfelle.

Jeg har den holdningen til Bibelen at siden Jesus sier han er sannheten, og han ber apostlene bringe videre sannheten, så har jeg tillit til det.

I Salmenes bok står det: «Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.» (Sal 119:160) Jesus sa: «Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.» (Joh 17:17)

Om vi finner «feil», kan henge sammen med vår manglende innsikt.

Jeg har forkynt og svart om Bibelen mange steder her på norea.no Du kan klikke på linker til to bibeltimer og et svar på spørsmål i linkene under her:

Bibeltime:

Tillit til Bibelen: https://www.norea.no/malsider/artikkel/article/23372

Bibeltime:

Boken om helten: https://www.norea.no/malsider/artikkel/article/25517

Svar på spørsmål:

Er Bibelen å stole på? https://www.norea.no/malsider/artikkel/article/154819

OPKL431

 

 

Powered by Cornerstone