Hvorfor tro akkurat på kristendommen?

I familien vår har vi lest miniessayene eller kortandaktene dine ved middagsbordet flere ganger. Det yngste barnet er 10 år. Det er i takknemlighet jeg skriver dette. Muligheten til å stille spørsmål er på en måte en avlastning. Etter RLE på skolen spurte ett av barna om hvorfor tro på akkurat kristendommen når det er så mange religioner. Mange av religionene mener jo det samme. Hvis du skulle svare, hvordan ville du svare en femteklassing om hvorfor kristendommen er sannheten blant religionene? Hilsen MB

SVAR:

Dette er en krevende oppgave, men jeg vil prøve. Både kristendom, islam, hinduisme og buddhisme hevder at de er sanne. Men de lærer ikke det samme om mange viktige spørsmål. Derfor kan ikke alle være sanne.

Kristendommen hevder å ha det rette synet på Gud, at han er både én og tre samtidig. Ingen andre religioner godtar det.

Kristendom sier også at det ikke fins andre guder. (1Kor 8:4 og 6) De gudene som er representert i andre religioner, er ikke ekte.

Det spesielle med kristendommen er hva vi tror om Jesus. Han er Guds eneste Sønn, og samtidig Gud. Gud ble synlig i den kroppen Jesus hadde da han var her i verden. Han er helt ut Gud og helt ut menneske. Mange religioner kan vise respekt for Jesus, men ingen vil se på ham som Gud i form av et menneske.

Muhammed hevdet ikke at han var Allah. Buddha krevde ikke at han skulle dyrkes som Brahma. Men Jesus sa at han var lik Gud - "Jeg og Far er ett". (Joh 10:30)

En stor forskjell mellom religionene og kristendommen, er at de alle bygger på myter, som er et annet ord for fortellinger eller eventyr. Men kristendom bygger på historiske fakta. «Det skjedde …» sies det for eksempel gang på gang i juleevangeliet. Man finner stadig nye spor i historien i form av fortidsminner og gamle skrifter som bekrefter at bibelhistorien er sann.

Bare Bibelen har en mengde profetier om Jesus og hendelser i fremtiden, som bokstavelig er blitt oppfylt.

Læren om hvordan vi blir frelst, er også annerledes i Bibelen. Som mennesker har vi falt i synd. Ingen prestasjoner fra vår side kan gjøre oss fortjent til å komme i et rett forhold til Gud. Det er gitt bare en vei – å tro på Jesu død og oppstandelse for syndene våre. De andre religionene vil kreve at vi presterer for å prøve å komme i et rett forhold til Gud. Men kristendommen lærer frelse av nåde, uten gjerninger.

Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» (Joh 14:6)

Evangeliene er skrevet slik at vi virkelig blir kjent med Jesus. Han var god og kjærlig, fredelig og tok seg av de svakeste. Ingen kan måle seg med ham.

Men vi må ikke tenke feil ut fra det vi har sagt så langt.

Vi må ikke tro at Gud ikke er glad i dem som ikke tror. Gud ønsker at alle skal bli frelst og lære å kjenne sannheten. (1Tim 2:4)

Jesus er åpen for å frelse alle, for han har sonet synden til alle: «Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.» (1Joh 2:2)

Nå er vi heldige som har lest og hørt mye om Jesus, om hvor god han er, og at vi kan komme i et rett forhold til ham ved å tro og ta imot. Hva med dem som hører til andre religioner?

Gud gjør ikke forskjell på folk, men tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett, sier Peter. (Apg 10:34-35) Dette knytter han straks etter til «det gode budskapet om fred ved Jesus Kristus, han som er Herre over alle». (v. 36)

Vanligvis blir mennesker vunnet ved misjonærer eller andre vitner. Men Jesus kan også vise seg gjennom Bibelen, i medieforkynnelse, i drømmer og visjoner.

Det som jeg har skrevet her, blir ikke så lett godtatt av dem som ikke tror. Paulus skrev at sånn er det bare. «For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.» (1Kor 1:18) Likevel skal være trygge i vår tro og svare så godt vi kan når noen kommer med innvendinger.

OPKL443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone