Hva betyr Åndens overbevisning?

Jeg lurte på om du kunne forklare uttrykket «Åndens overbevisning». (MB, kvinne)

SVAR:

Først litt om det ordet i grunnteksten som er oversatt med «overbevise». Det har både en mild og sart betydning, og en mer streng og dømmende.

Det kan bety å bringe fram i lyset, å vise noe og gjøre klart et forhold. Det kan også bety å påpeke at noe er mangelfullt forstått og få en person til å tro noe nytt. Sterkere er å korrigere, påpeke noe som er galt, irettesette og overtale et menneske med stor tyngde til å forandre overbevisning.

Da Paulus var en ivrig misjonær, forkynte han ut fra Skriften, han la ut for dem «og vitnet om Guds rike, og søkte å overbevise dem om Jesus ut fra Mose lov og profetene, fra tidlig morgen til sen kveld. Noen ble overbevist ved det han sa, men andre var vantro.» (Apg 28:23-24)

I denne tjenesten med å overbevise satset Paulus ikke på dyktig talekunst, for «min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis.» (1Kor 2:4)

Det var Ordet fra Herren som måtte overbevise. Dette sa Jesus også i lignelsen han fortalte om den rike mannen. Den rike ville at den fattige Lasarus skulle bli levende igjen og overbevise brødrene hans om at de måtte tro på Gud før det ble for sent. Da lød svaret: «Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.» Det er Guds ord som må overbevise slik at folk blir frelst. Undere gjør det ikke, om de er aldri så store.

Paulus skrev om «Ånds og krafts bevis». Den Hellige Ånd fremste oppgave er ifølge Jesus å overbevise: «Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.» (Joh 16:8)

Ånden bruker Ordet som sitt fremste redskap. Han gjør det klart at vi er syndere, at Kristi rettferdighet kan bli tilregnet oss, og at de som tror på Jesus, kan bli stående i den siste dommen.

Vårt store ønske er derfor at Ånden og Ordet må gi menneskene «opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige». (Ef 1:18)

Dette skjer ikke ved at folk sitter passivt og venter på at Ordet og Ånden skal virke på dem og overbevise. Jesus sa det er ganske konkret: «Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.» (Joh 7:17) - Følg meg, sa Jesus, gjør det som Gud vil, og da vil du innse hva som er sant, og bli overbevist.

OPKL444

 

Powered by Cornerstone