Glede seg til dommens dag?

En venninne og jeg prater ofte om troen og kristne ting. Hun sier hun beundrer meg som klarer å glede meg til å komme til himmelen. For hun sier: Først må vi gjennom dommens dag, og det blir en vanskelig ting, for hvem har vært god nok? Hun sier hun gruer seg til neste liv og håper hun får leve lengst mulig. Hva skal jeg svare henne? (L, kvinne, mor til tre)

SVAR:

Først litt om hva som skjer etter at vi dør. Da dør både kroppen og sjelen. Jesus sa om Jairus’ datter, som var død, at hun bare sov. (Luk 8:52) Han sa det samme om Lasarus. Jesus ville gå og vekke ham. (Joh 11:11) At døden er som en søvn, gjelder også om kroppen er fullstendig ødelagt i en ulykke.

Nå skjønner vi ikke alt om fremtiden, for vi kan ikke forstå en tilværelse der tiden ikke eksisterer mer. Men røveren på korset som trodde på Jesus, fikk faktisk høre at han «i dag» skulle få være med Jesus til paradiset. (Luk 23:43) Paulus skriver om det ønsket han har, at han gjerne vil forlate denne verden og være sammen med Herren. (Fil 1:23)

Hva så med dommens dag? Da skal menneskene høre om de er skyldige eller frikjent. Kropp og sjel er da blitt til ett igjen. De som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, går inn til en evig glede. De som har avvist Jesus her i verden, går fortapt, borte fra Guds åsyn.

Jesus ønsket ikke at vi skal grue oss til fremtiden. Den som ber om hans nåde og frelse, har det evige, gode livet foran seg. Jesus sa det slik: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.» (Joh 5:24)

Vi blir ikke dømt ut fra om vi har lykkes i å gjøre det gode. «For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever.» (Rom 3:20) «Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.» (Rom 3:24) Bare av Guds barmhjertighet og nåde blir vi frelst, den nåden Gud viste da Jesus døde på korset og tok straffen for synden i stedet for oss.

Det er ikke noen grunn til å grue seg for livet etter døden. Johannes så i et syn hvordan det er i himmelen: «Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.» (Åp 7:17) Tårene skal tørkes av Gud selv, og det Han gjør, er fullkomment.

Minn venninnen din på alt det gode som står om Jesus. Nettopp han skal passe på oss som en god gjeter bak døden og graven. Det skal bli et godt og trygt liv der sorg og savn er tatt bort for bestandig.

OPKL447

 

Powered by Cornerstone