Hva betyr «hjerte» i Bibelen?

Hei. Vi er en gruppe fra Betania i Trondheim som samles for bibelgruppe en gang i uken. Denne gangen kom vi ovenfor et vanskelig spørsmål: Hva menes med ordet hjerte i Bibelen? Vi leser at man skal bevare hele sitt hjerte for livet går ut fra det. Hva er det da vi skal bevare? Vi synes det er vanskelig å ikke skjønne hva vi skal bevare, ettersom livet faktisk utgår fra det.

I Acta 28:27 står det at folkets hjerte er blitt fett. Hva er blitt fett? Er hjerte noe som er abstrakt, og ikke kan forklares?

Og sist: Hva menes med Guds hjerte? David var en mann etter Guds hjerte, men hva vil Guds hjerte si? Vi håper på et svar. Med vennlig hilsen ME.

SVAR:

I Bibelen er hjertet et bilde på hele det åndelige livet i oss. Hjertet betegner det usynlige ved livet vårt, i motsetning til kroppen, som alle kan se. «Mennesker ser det som øynene ser [det ytre], men Herren ser på hjertet.» (1Sam 16:7) I hjertet har vi blant annet fornuft, følelser og vilje. Disse egenskapene gir et bilde av personligheten vår og styrer hvordan vi oppfører oss.

Når vi i dag snakker om hjerte og hjertelag, tenker vi helst på følelsene. Men det bibelske begrepet er mer omfattende. Med hjertet tror vi, og ut fra hjertet vil vi det vi vil. Hjertet kan bli hardt, forherdet og syndig, og det trenger å bli renset ved Guds nåde.

Når hjertet slutter å slå, er livet over. Slik er det med hjertelivet i Bibelens tankegang. Hvis hjertet ikke blir bevart, har vi ikke lenger noe åndelig liv. «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.» (Ordsp 4:23)

Da Paulus siterte fra Jesaja og snakket om at folkets hjerte var blitt fett (Jes 6:10), pekte han på en åndelig sykdom og sløvhet, slik at de hørte uten å forstå, og så, men ikke skjønte det som hadde med Gud å gjøre. Kanskje de på den tiden hadde observert hjertet hos døde mennesker og dyr og sett at syke hjerter var fulle av fett og med tilstoppede årer. Slik ble Guds budskap lett å forstå.

Gud lover gjennom profeten Jeremia å gi en gave: «Så gir jeg dere gjetere som er etter mitt hjerte, og de skal gjete dere med kunnskap og forstand.» (Jer 3:15) Gud er ikke redd for å beskrive seg selv med menneskelige egenskaper (antropomorfe trekk). Han snakker om sin hånd, sin arm, sitt hjerte og sitt indre. Når de hyrdene han lover, skal være «etter mitt hjerte», betyr det at de har vilje og evne og glede i å følge Guds plan, og de har kunnskap og forstand, som det står.

Lykke til i bibelgruppa.

OPKL448

Powered by Cornerstone