Har Gud planlagt det onde?

Hei. Dette er noe jeg har lurt på i over ett år, men samme hvem jeg spør, så er det ingen som har et svar. De sier bare at det ikke er alt vi skal eller kan forstå når det angår Gud. Har nå bestemt meg for å prøve en gang til. Gud vet alt, ikke sant? Alt som har skjedd, alt som skjer, og alt som kommer til å skje. Det er også slik at Gud har en plan med livene våre. Han visste om oss før vi ble unnfanget. Alt som skjer med oss mennesker må da være planlagt. For hvem lager vel en plan for noe de vet ikke kommer til å skje? Det gir jo ikke mening å gjøre noe slikt. Og om det da er slik, da har Gud altså planlagt alt det vonde som skjer på jorden. Han har planlagt at flere millioner av mennesker dør uten en gang å ha hørt om Gud. Jeg forstår ikke dette, og håper på en forklaring. Takk (Beate)

SVAR:

Hei Beate, Jeg er enig med dem som sier at vi ikke kan forstå alt når det gjelder Gud. Men vi kan tenke litt sammen ut fra Bibelen og hva som er logisk.

Jeg tror vi må se på spørsmålet ditt i lys av en dobbelthet som vi finner i Skriften. På den ene siden tror vi at Gud er allmektig. Jesus sa i misjonsbefalingen: «Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden.» (Matt 28,18)

På den andre siden kalles Satan av Jesus selv for «denne verdens fyrste» (Joh 12,31 og flere steder). Fyrste betyr jo nærmest konge. Han har stor makt. Men Satan er dømt og skal kastes ut i mørket en dag.

Du kjenner historien om Guds verk i verden. Adam og Eva, de første menneskene, ble skapt av Gud og satt inn i en fullkommen verden. Det var ingen synd der, og derfor ingen sorg eller død.

Men de to ble fristet av djevelen, og de falt. Synden er ikke noe Gud ønsker, og han advarte dem. Men de valgte å ikke høre på Gud. Det var en bevisst ulydighet. Dermed brakte Adam og Eva synden inn i Guds verden. Siden Gud er en rettferdig Gud, måtte han holde ord og straffe dem. «Den som synder, skal dø.» (Esek 18,4)

Men så kommer det overraskende, som gjør den kristne troen så enestående. Gud sa: - Dere syndere har altfor mange synder. Dere kan ikke rydde opp i dette selv. Derfor skal jeg gjøre noe spesielt: Jeg sender min egen sønn for å ta på seg syndens ansvar og straff på vegne av dere. Han skal leve syndfritt som en stedfortreder for dere. Han vil si nei når djevelen frister, der dere ville ha sagt ja.

Hvis du sitter på bussen uten å ha gyldig billett, kan du få kontrollgebyr om du blir avslørt. Du kan skylde på kontrolløren, men det er jo du som har ansvaret.

På samme måte: Hvis du finner et vissent blad på bakken, kan du skylde på treet som etterlot seg et så miserabelt blad. Men det hele skyldes jo at bladet mistet forbindelsen med treet, og da mistet det livet og alt godt som fulgte med det. Bladet mistet oppgave og mening.

Gud har lagt planer for menneskene. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. (1. Tim 2,4) Men hvis et menneske tenker: Jeg vil ikke følge ordet, jeg bryr meg ikke om budene, jeg vil ikke la Gud styre livet mitt – hva gjør Gud da? Han sier: - Jeg vil ikke tvinge deg til å tro og være lydig. Jeg tåler å se at du vender ryggen til meg. Men du kan ikke anklage meg om du sier nei til å ta imot den kjærligheten jeg har vist deg i og med min sønn Jesus. Den kjærligheten kostet meg så mye at det ligger en dyp forakt under om du ikke verdsetter den.

Når onde ting skjer, må vi ikke kaste skylden på Skaperen, men på djevelen, verden og vårt eget kjød, som stritter imot det Gud vil. Ikke slik å forstå at ulykker er straff for dine personlige synder. Men vi lever i en verden som i et større perspektiv lider under følgene av synden.

Likevel vet vi at Gud er med barna sine også gjennom det vanskelige: lidelser, følger av synden, sykdom og død.

Det gjelder å leve i et rett forhold til Gud, slik han ønsker det. Da kan vi holde oss til dette løftet: «Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» (1. Joh 1,7b)

Du har rett, Beate: Gud vet alt, og han visste alt på forhånd. Det er også riktig at han har gode planer for oss.

Men vi kan ikke si at Gud har planlagt syndefallet, ondskapen og det at mange mennesker vender seg bort fra ham. Han har heller ikke planlagt at millioner av mennesker skal dø uten å høre evangeliet. I stedet har han inderlig bedt sine troende etterfølgere om å innvie seg til tjenesten for at evangeliet blir gjort kjent for alle.

Med dette gir jeg ikke svar på alle spørsmålene du stiller, Beate. Men for å si det med fremmedord: Du synes å tenke monistisk – at alt må forklares ut fra én formel: Guds suverene makt.

Men virkeligheten er mer dualistisk. Vi er utlevert til å leve midt i en slagmark mellom det onde og det gode. Vi kan ikke skjønne alle sider ved dette. Men én ting vet vi: Det gjelder å velge riktig side.

OPKL293

Powered by Cornerstone