Den tredje himmel

Jeg har et spørsmål når det gjelder 2. Kor 12,2. Der skriver Paulus at han ble rykket inn i den tredje himmel. Så står det at Stefanus så inn i himmelen før han døde. Paulus nevner at det var for 14 år siden. Hva er den tredje himmel? Hvis det var Stefanus, hvordan kunne Paulus vite hva Stefanus så? Stefanus ble jo steinet like etter. Hvordan kan han ha fortalt om hva han så? Er det forskjell på Guds rike og himmelens rike? (Anne Marie)

SVAR:

Det som omtales i 2. Kor 12,2, handler ikke om Stefanus, men om en opplevelse Paulus selv hadde. Som en del andre utvalgte Guds menn fikk Paulus spesielle visjoner og åpenbaringer. Men det er ikke noe som tyder på at apostelen oppsøkte slike erfaringer. Og for at han selv ikke skal komme så mye i sentrum eller virke skrytende – det er Gud og Jesus han vil ære – omtaler han seg selv i tredje person. En slik måte å uttrykke seg på var ikke uvanlig på den tiden.

Det ser ut til at Herren ga Paulus både store åndelige opplevelser og slitsomme kroppslige skrøpeligheter for å sikre balansen i livet hans. Paulus ble bevart i ydmykhet, derfor ville han bare skryte av sin egen svakhet (v. 5 og 9).

De 14 årene kan vise til en tid etter at han selv ble omvendt til Herren.

Jødiske lærde snakket ofte om Paradis (v. 4) i motsetning til helvete, og de kunne angi antall himler fra 3 til 365. Men det var vanlig å snakke om den tredje himmel eller den sjuende himmel. Antakelig skjønte leserne av brevet mye bedre hva Paulus mente, enn vi skjønner i dag. Det er ikke sikkert Paulus mente det mer konkret enn at han hadde en helt uvanlig åndelig opplevelse.

Hva som ligger Paulus på hjerte, er å sette på plass noen overåndelige kristne i Korint. De ga seg selv autoritet i menigheten med å skryte av store visjoner og åpenbaringer. Paulus svarer: Jeg kunne ha rost meg selv, men jeg vil ikke. For sann kristendom er ikke å leve høyt der oppe, men i hverdagslivet med Jesus, der vi må oppleve sykdom, skrøpelighet og forfølgelse for Jesu navns skyld.

Det er Lukas som forteller om Stefanus i Apostelgjerningene kapittel 7. Lukas er en dyktig forteller og historiker. Først hører vi en levende gjengivelse av Stefanus’ tale, vers 1 til 53. Resten av kapitlet skildrer hvordan Stefanus døde. Lukas gjengir ikke mer enn det Stefanus selv fortalte: «Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd!» (v. 55-56).

Jeg tror at Jesus snakket både om himlenes rike og Guds rike, og jeg tror han brukte betegnelsene om hverandre. Matteus bruker mest betegnelsen Himlenes rike, mens Markus, Lukas og Paulus gjengir Jesus mest med å bruke navnet Guds rike.

OPKL155

Powered by Cornerstone