Kvinnelige engler?

Jeg tror at det ikke finnes kvinnelige engler. Er det riktig?

SVAR:

Ja, jeg tror du har rett. Men Bibelen legger ikke spesiell vekt på det faktum at englene er mannlige.

Hvordan jeg kan si det? Jeg viser til en stridssamtale mellom saddukeerne og Jesus. Dette religiøse partiet trodde ikke at det ville bli noen oppstandelse for de døde, med andre ord ikke noe liv etter dette.

De ville prøve å sette Jesus fast med et tenkt eksempel: «Mester! Moses har foreskrevet oss at dersom en mann dør og etterlater seg kone, men ingen barn, da skal hans bror gifte seg med enken og holde oppe slekten for sin bror. Nå var det sju brødre. Den første tok seg en kone, men døde uten å etterlate seg barn. Den andre tok henne da, men døde uten å etterlate seg barn, den tredje likeså. Ingen av de sju etterlot seg barn. Sist av alle døde også kvinnen. Men i oppstandelsen, når de står opp, hvem skal da ha henne til kone? Alle de sju har jo hatt henne til kone?»

Slik lød det intrikate og til dels spydige spørsmålet, men Mesteren satte dem på plass: «Jesus sa til dem: Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft? For når de står opp fra de døde, verken tar de til ekte eller blir gitt til ekte, men de er som englene i himmelen.» (Mark 12,18–25)

Med andre ord: Det blir ikke noe ekteskapelig samliv i den nye tilværelsen Guds barn skal oppleve. I livet her på jorden begrenses vi av døden og en forutbestemt levetid. Skal menneskeheten holdes oppe, må det derfor fødes nye individer. Til dette har vi fått kjønnsforskjeller og forplantning. Men dette er ikke nødvendig i himmelen. Likevel har vi samme identitet i himmelen som på jorden, bare at vi da har fått et oppstandelseslegeme.

Flere engler omtales i Bibelen ved navn, og da med mannsnavn, for eksempel Gabriel. De tre som kom på besøk til Abraham, var menn (1. Mos 18,2). Mark 16,5 forteller om en ung mann, kledd i en hvit, lang kjortel. Han var en engel. I Luk 24,4 leser vi om to menn i skinnende klær – utvilsomt engler.

Ordet engel betyr sendebud. Av og til opplever vi mennesker som vi i ettertid føler var sendt av Gud, nesten som engler. Blant dem kan det naturligvis være kvinner. Men det bibelske englebegrepet er mannlig.

OPKL157

Powered by Cornerstone