Ånden, tungetalen, prøve åndene

Dette angående Den hellige ånd er veldig vanskelig å skjønne, men desto viktigere. For i våre dager blir vi gjennom massemedia kontaktet av både det ene og det andre synet. Hvorfor taler enkelte i tunger, og hvorfor får enkelte nådegaver som ikke andre får? De er liksom mer åndelige. Er det noe her som jeg ikke vet om, som ikke er «stuerent»?

For å få kontakt med denne Ånd må en visst være knytta til en spesiell menighet, men ikke hvilken som helst menighet, men en som driver med voksendåp. Det er dette jeg ikke forstår.

En annen sak som er vanskelig, er de som kan prøve åndene. Er det noen som gjør dette pr i dag? (AM, ca. 76 år)

SVAR:

Det er ikke lett å svare kort på dette. I Det nye testamente kan vi lese om nådegavene flere steder. Listene over dem er forskjellige. Derfor er det ingen fast avgrensning, og det er ikke sikkert alle forsamlinger skal ha alle de forskjellige gavene. «Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn.» (1. Kor 12,7) Her er spørsmål om hva som er tjenlig og nyttig. Jeg tror derfor Ånden gir forskjellige gaver til forskjellige menigheter på ulike steder og til ulike tider. Nådegavene er nettopp gaver, som vi ikke forlanger, men som Gud gir slik han vil.

Det er helt «stuerent» å snakke om dette. Vi har fått forskjellige tradisjoner og oppdelinger i kristenheten. Hva som skyldes Gud og hva som skyldes mennesker i dette, har ikke vi fullt lys over. Hver for oss får vi prøve å være så åpne for Ordet og så trofaste mot Ordet som vi kan. Så bærer han nok over med oss om vi forstår stykkevis.

Jeg tror ikke Ånden er så liten at han bare knytter seg til noen spesielle menigheter. Han trer ikke fram bare på én måte. Men han virker alltid sammen med Ordet fra Gud, når vi hører det forkynt, når vi samtaler og synger om det.

Jeg tror Gud har gitt gaven til å prøve ånder i dag også. De som har den gaven, er godt kjent i Bibelen og kan vurdere hva som er rett lære og ikke. De kan også ut fra kristen erfaring hjelpe oss til å skjelne mellom psykiske tilstander, åndelig bløff og det som er ekte kristendom.

Ja, vi kan bli forvirret av mye. Jeg vil gi deg dette ordet fra Bibelen: «Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om; du vet jo hvem du har lært det av,» skrev Paulus til sin unge medarbeider Timoteus. (2. Tim 3,14) Det er et godt råd også i dag.

OPKL300

 

Powered by Cornerstone