Når vil Jesus vise seg for meg?

Når vil Jesus vise seg for meg? (Gutt, skoleelev, 18 år)

SVAR:

Bak det korte spørsmålet ditt aner jeg lengsel, litt utålmodighet, kanskje litt fortvilelse. Jeg tror du ser fram til å bli en kristen. Kanskje du venter på at Jesus skal vise seg for deg i en sterk opplevelse, eller gjøre et eller annet tegn eller under. Det viktigste for deg er vel at du ønsker visshet om at du er et Guds barn.

Jeg tror ikke du skal vente deg noe veldig dramatisk. Noen har eventyrlige historier å fortelle om hvordan de ble troende. Andre ble overbevist mer i det stille.

Det viktigste er at du blir overbevist av ord i Bibelen om at du kan være et Guds barn akkurat som du er, mens du samtidig stoler på at det Jesus har gjort for å frelse deg, virkelig gjelder for deg.

Da Paulus skrev til de nye kristne i byen Tessalonika, minnet han om at de «ble våre og Herrens etterfølgere, idet dere tok imot Ordet under stor trengsel med glede i Den Hellige Ånd.» (1. Tess 1,6) De valgte å følge misjonærene og Jesus, de tok imot Ordet. Det ble trengsel, det vil si, ikke bare lett å følge Jesus. Noen mobbet dem kanskje, og det kan hende at de hadde ventet mer av store opplevelser. Men de fikk glede da de tok imot Ordet. Den Hellige Ånd ga dem den gleden.

Kom sammen med andre kristne, hør om Jesus, les om Jesus, samtal om Jesus, syng om Jesus. Be om at Den Hellige Ånd viser deg hvor stor han er. Følg Jesus også de dagene det koster, og du ikke har så sterke følelser.

«Han [Jesus] er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av.» (2. Tim 1,9) Må Gud velsigne deg og gi deg sin rike nåde.

OPKL194

Powered by Cornerstone