Hvorfor drive misjon blant jødene?

I Bibelen skriver Paulus om et «mysterium», at hele Israel skal bli frelst. Hvorfor driver da en del organisasjoner som Israelsmisjonen osv. misjon hvis de blir frelst uansett? (Preben, 21 år)

SVAR:

Jeg vet det er forskjellig syn på dette blant gode kristne mennesker. Jeg svarer ut fra mitt syn.

Da Paulus snakket om kallet sitt, skrev han at han «i alle folkeslag skal føre mennesker til lydighet og tro, til ære for hans navn.» Om evangeliet, de gode nyhetene om Jesus, sier han at «det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker.» (Rom 1,5 og 16) Da Paulus kom til et nytt sted, begynte han som regel med å forkynne for jødene i synagogene.

Dermed har vi apostelen som forbilde i å vitne for jøder først.

Nå kan vi si om mye: Hvorfor skal vi gjøre det og det, Gud er jo suveren og allmektig og gjør som han vil uansett? Hvorfor skal vi for eksempel be i Fadervår om at Guds vilje skal skje, for Guds vilje er suveren i alle fall?

Vi må bare svare: Vi får holde oss til den oppgaven vi har fått. Så er det opp til Gud å gjøre som han synes best – når han vil og hvor han vil.

OPKL303

 

Powered by Cornerstone