Leit at noen i familien skal bli fordømt

Du skrev i et tidligere svar at bare de som tror på Jesus, kommer til himmelen. Jeg klarer ikke helt å tro på det der. Jeg har altfor mange venner og en stor del av familien som ikke er kristne. Det er for leit å tenke på at de skal være fordømt. Forstår egentlig ikke poenget med Jesus om han fordømte flere enn han frelste. (Mann ca. 30)

SVAR:

Nei, det er lett å tenke at himmelen ikke blir noe godt sted, hvis en vet at venner og slektninger er gått fortapt. Jeg vet ikke om jeg kan svare slik at du blir helt fornøyd.

Å bli frelst er en gave. Ingen fortjener å komme til himmelen og oppleve evig liv. Men vi kan få det som en nåde av Gud. Hans åpne dør inn til denne saligheten er rett og slett personen Jesus. Han kom for å bære bort alles synd og tilby frelse til alle. Det er bare å ta imot ham i tro og tillit.

Jeg vil bruke et bilde. Se for deg at vi alle er i ferd med å drukne på grunn av synden vår. Men Gud er der, han kaster ut livbelter. Han har et ubegrenset antall livvester. Det er nok til alle, hvis de bare vil ta imot. Disse redningsvestene er tro på Guds Sønn Jesus. Ja, mer enn det: Gud har gitt oss Den hellige ånd der ute i vannet, som trekker oss mot dette redningsutstyret.

Men så er det noen som sier: - Nei takk, jeg vil klare meg selv. Jeg trenger ikke noe livbelte. Andre tenker at det må da finnes andre redningsvester som er like gode. Igjen og igjen tilbyr Gud hjelp og frelse, tilgivelse og himmelen. Men folk bare avviser.

Så kommer dommens dag. De som har klynget seg til Jesus som Frelser, blir frelst, og de som har avvist Kristus, er fortsatt dømt.

De som er kommet hjem til sin Gud, vil bli overlykkelige over at de er frelst. Gud var ikke nødt til å frelse dem, men han gjorde det. Han ofret sin egen Sønn som en ufattelig stor kjærlighetsgjerning. Men hva vil de føle om dem som ikke er frelst? Kan de være sinte på Gud for at han ikke gjorde mer?

Nei, for Gud har gjort alt han kunne. Han la opp til at alle kunne bli frelst. Han ville ikke tvinge noen. De som går tapt, har på en måte valgt selv. Da tror jeg ikke de som blir frelst, vil finne på å argumentere mot Gud. De vil lovprise ham fordi han gjorde alt han kunne.

Hvis det ikke var noen fortapelse, ville det ikke vært nødvendig at Gud ofret sin egen sønn som frelser. Jesu lidelse ville vært unødvendig hvis det ikke var noen som var i fare for å gå til grunne.

Hvis mennesker ikke vil ha noe med Gud å gjøre i dette livet, da er Gud så barmhjertig at han lar dem unngå å være sammen med ham i himmelen. Derfor lar han dem havne i det evige mørket. Den som ikke vil tro, havner der han eller hun helst ønsker – uten Gud. Og det er verre der enn her.

Hva så med dem som overhodet ikke har hørt om Jesus og frelsen? Jeg kan ikke svare annet enn at jeg tror på en rettferdig Gud, som ikke kan gjøre urett. Hvordan han dømmer den enkelte, vet vi ikke. Men det står fast at han har en ubegripelig stor kjærlighet. «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» (Joh 3:16)

OPKL455

 

Powered by Cornerstone