Er dåpen egentlig unødvendig?

Hei og Guds fred! I det siste har jeg diskutert omkring dåpen med vennene mine. Det diskusjonen går mest ut på, er om det er frelse i dåpen. Noen mener at det er det, ut fra Mark 16,16, Joh 3,5 og 1. Pet 3,21. Andre sier at det holder kun med tro og refererer til blant annet Rom 10,9. Vel, hvis den siste gruppen har rett, så betyr det at dåpen i seg selv er svært unødvendig og egentlig bare en symbolsk handling.

Hvis den første gruppen har rett, vil det si at det er mange teologiske gråsoner, som f.eks. nyomvendte som ikke rekker å døpe seg, heller ikke kommer inn i himmelen. Har du noen tanker og gode bibelvers som underbygger en av disse sidene? Mvh Forvirret ungdom (gutt)

SVAR:

Å bli døpt er selvsagt for en kristen. Da Jesus tok avskjed med disiplene sine, ga han misjonsbefalingen, som også er kalt dåpsbefalingen. (Matt 28:18) Der pålegger Jesus en dåp i «Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn».

Det store gjennombruddet for den kristne menighet skjedde på pinsedagen. Da ga Peter en appell til alle: «Omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.» (Apg 2:38)

Da er det ikke riktig å si at dåpen bare er en symbolsk handling. Når vi «døpes til Kristus», får han eie oss. (1Kor 1:13-17) Ja, vi får et personlig fellesskap med Kristus. (Rom 6:3-4) Du peker selv på det viktige ordet i 1Pet 3:21, som sier at det er gjenfødelse i dåpen.

Vi kan si at Gud binder oss som tror, til dåpen. Men han binder ikke seg selv til den. Hva jeg mener med det?

Gud har bedt oss om å bli døpt for å bli frelst. Men han har ikke dermed sagt at han vil svikte dem som av en eller annen grunn ikke kan bli døpt.

Den røveren som hang på korset ved siden av Jesus, ba om å få del i frelsen, og Jesus lovte ham å få bli med til paradis samme dag. Ingen dåp var mulig.

Det har vært spekulert om barn som dør før de blir døpt. Hva med mennesker som roper til Gud om tilgivelse og nåde like før de sovner inn, men som ikke rekker å bli døpt? Vil de bli utestengt fra Guds rike?

Nei, Gud ser til hjertene. Han ønsker at alle skal bli frelst. Men vi kan ikke se inn i Guds skjulte tanker. Han har bundet oss til dåpen, men ikke seg selv.

Vi har lett for å sette oss selv i sentrum. Men det er Gud som tar oss inn i sitt rike ved dåpen. Vi skal ha respekt for hans verk og ta imot det som en stor gave. Da blir det galt om et Guds barn ikke vil ta imot en gave fra Far i himmelen.

OPKL459

Powered by Cornerstone