Den som tar selvmord

Kommer man til himmelen dersom man tar selvmord? (Anonym tenåring)

SVAR:

Det femte budet lyder slik: «Du skal ikke slå i hjel». Begrunnelsen for dette er at Gud har gitt oss livet. Han eier det. Livet ditt har en uendelig verdi. Du har fått det som et lån. En dag vil han ta livet ditt tilbake. Men bare han har rett til å bestemme når og hvordan døden kommer.

Jeg kan ikke svare på om himmelen er stengt for enhver som har tatt sitt eget liv. Jeg vet at en slik desperat handling kan henge sammen med dyp fortvilelse og depresjon. Det må bli opp til Gud å dømme.

Bibelen forteller om en fangevokter i Filippi. Etter et kraftig jordskjelv var han redd for at fangene skulle rømme. Han var ansvarlig for fangene med sitt eget liv. Dermed grep han sverdet for å drepe seg selv. Men da ropte Paulus med høy røst og sa: Gjør ikke deg selv noe ondt! (Apg 16,28)

Mannen var fortvilet. Men situasjonen snudde totalt. Noen timer senere satt han sammen med familien i et hyggelig kveldsmåltid. Paulus forkynte evangeliet, og han og familien lot seg døpe. Han overlot livet sitt til Jesus og ble frelst.

Jeg vet ikke hvorfor du spør, om det er et teoretisk spørsmål, eller du leker med tanken på å gjøre det slutt.

Da vil jeg si som Paulus: Gjør ikke deg selv noe ondt! Situasjonen kan snu. Du trenger kontakt med andre, som kan få høre hvordan du har det.

Ingen situasjon er håpløs. Det fins veier ut av mismotet, når du søker hjelp hos Gud og mennesker. Livet ditt har en mening, du er skapt av Gud med en hensikt og plan. Du må ikke stenge for denne planen.

I dag skal vi stadig ha en fasade som viser at alt er bare bra. Om det ikke er så bra med deg, så vær ærlig og del med noen hvordan du har det.

Du kan komme gjennom den mørke tunnelen og ut i varmt dagslys.

OPKL314

Powered by Cornerstone