Drikking og røyking

Står det i Bibelen at man ikke skal drikke eller røyke? (Synnøve)

SVAR:

Røyking var ikke vanlig på Bibelens tid, så det er ikke omtalt. Noen sier med et smil at røyking er omtalt i dette ordet: «Han nærer seg på aske. Et bedratt hjerte har ført ham vill, og han redder ikke sin sjel. Han sier ikke: Er det ikke løgn det jeg har i min høyre hånd?» (Jes 44,20) Men jeg tror nok det handler om noe annet!

Kroppen vår er et tempel for Den Hellige Ånd. Derfor skal vi ta vare på den. Når det i dag er overbevisende slått fast at røyking er skadelig for både hjerte, lunger, blodårer og mye mer, bør det være en tankevekker. Livet er gitt oss som en gave, og vi skal ikke bevisst forkorte det. Med en sunn kropp kan vi tjene Gud og mennesker på en bedre måte.

Når det gjelder drikking, er det mer å hente fra Bibelen. På den tiden drakk de gjerne druesaft til maten. Saften ble mer eller mindre gjæret og fikk da alkoholinnhold. Å destillere vin for å få fram brennevin eller mer rendyrket alkohol, var utenfor Bibelens horisont.

De var klar over at man kunne bli beruset om man drakk for mye. Det å være ruset eller drukken advarer Bibelen imot, f.eks Ef 5,18: «Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden». Den vise kong Salomo skrev: «Vinen er en spotter, sterk drikk fører til bråk, og hver den som raver av den, blir ikke vis.» (Ord 20,1)

I vårt land og i vår tid er alkoholmisbruk et større helsemessig og sosialt problem enn røyking. Men fordi alkoholbruk er så vanlig, er det ikke alltid populært å komme med advarsler.

Når vi vet at opptil ti prosent av dem som drikker alkohol, får problemer eller mister kontrollen med forbruket, gir det en pekepinn om at kristne mennesker bør være restriktive, ja, aller helst avholdende i forhold til alkohol. Selv har jeg valgt å være avholdsmann, for ikke å føre noen i fristelse, og for å være en støtte for dem som kjemper hardt med drikkepresset.

OPKL323

Etter at jeg hadde linket til dette svaret på Facebook, fikk jeg en interessant kommentar fra en venn som er lege:

Godt du tar opp desse viktige spørsmåla i denne tida! Som lege fekk eg lyst til å ruske ekstra i dei meir "lunkne" utfrå det du skreiv: "I vårt land og i vår tid er alkoholmisbruk et større helsemessig og sosialt problem enn røyking." Ja, det er nok i og for seg rett, men det må berre ikkje få nokon til å tenkje at røyking ikkje er så problematisk!

Hugs at røyking har betydning for dei fleste kreftformer, ikkje berre lungekreft som alle veit om! "Røykskadar" tek ein kjempestor del av helsebudsjettet, for det får alvorlege og gjerne kroniske ressurskrevjande konsekvensar som kan trenge store operasjonar og dyr medikamentell behandling gjennom lange tider, - i tillegg til sorg og menneskelege tragediar.

Hjarte- og kar-operasjonar er dyrt og kan oftast ikkje fullt ut "helbrede", spesielt om røykinga held fram. Men merkeleg nok klarer dei fleste å slutte når dei først har fått eit hjarteinfarkt... Kvifor ikkje før?

Eg har høyrt ungdom spøke med at "noko skal ein no døy av", men dei tenkjer visst ikkje på at dei får eit miserabelt liv i mange år på slutten. Tenk berre på den vonde tilstanden KOLS (med sviktande lungefunksjon)! Eller problem med sirkulasjonen til beina/føtene, - kan i siste instans ende opp i amputasjonar.

Og at det kan vere andre i familien som gjerne ville ha eit betre og meir varig liv saman med vedkommande. For ein kristen burde det i alle fall telje mykje at misjonen kunne ha bruk for pengane som går opp i røyk...

Powered by Cornerstone