Er kong Dareios den samme som kong Darius?

Hei. Jeg er en jente som går tredjeåret på videregående, og et av fagene vi har er historie. Kapittelet vi har nå heter antikken, og jeg leste om perserkrigene, som foregikk fra 490 - 479 f. Kr, der kongen het kong Dareios. Kan dette være den samme kongen som sendte Daniel i løvehulen? (Hanna)

SVAR:

Kortsvaret er at nei, det er sannsynligvis ikke den samme personen.

Først må det sies at formen Dareios er gresk, Darius er latin. Slik sett kunne det vært den samme kongen. Noen har tenkt at Darius ofte kan være en tittel mer enn et navn.

De to vi nå tenker på, opptrer til forskjellig tid og i forskjellige land. Kong Darius i Bibelen er omtalt i Daniels bok, kapittel 6 og 9. Han var fra riket Media og kalles derfor meder. Han begynte å styre da han var 62 år gammel. Han utnevnte 120 satraper til å herske over lokale distrikter. I kapittel 9 står det at han ble gjort til konge over kaldeernes rike.

Den kong Dareios du har lest om, er Darius den første, sønn av Hystaspes, og han var fra Persia. Han er den mest berømte av de som heter Dareios, og han levde fra 522 til 486 f.Kr.

Hvem var da den Darius som kastet Daniel i løvehulen?

Bibelen Ressurs svarer: «En hypotese går ut på at han er identisk med den store kong Kyros, som jo var hersker over Persia-Media da Babylonia ble beseiret. Men han var heller ikke meder, men perser. Kanskje var Darius et navn han brukte som hersker over mederne.

En annen mulighet er at Darius er identisk med Gubaru, generalen som kommanderte hæren da Babylon ble inntatt. Både Daniels bok og gamle litterære kilder ellers antyder at en viss embetsmann (mederen Darius i Daniels bok og Gubaru i persiske skrifter?) tok over styringen i Babylon fram til Kyros utpekte sin egen sønn Kambyses som medhersker i 538 f.Kr. Det er trolig denne embetsmannen det her er siktet til, selv om man ikke sikkert kan forklare hvorfor han blir kalt «mederen Darius»». (Bibelen Ressurs, side 1299)

Andre forskere identifiserer Darius i Daniels bok med Kyaxares II av Media.

For å gjøre dette enda mer innviklet, kan jeg fortelle at det er nevnt en Darius også i Esras bok (6:1-11). Det ble gitt tillatelse til å bygge opp igjen templet i Jerusalem, ca. 519 f.Kr. Dette ble fullført i det sjette året av Darius’ kongedømme, dvs. i mars 515 f.Kr. På den måten ble den 70 år gamle profetien til Jesaja oppfylt (Jes 44:28-45:1)

OPKL472

Powered by Cornerstone