Hva er det å bli fridd ut?

Asbjørn, det står: «Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham. Han frir dem ut.» (Sal 34,8) Hva er det å bli fridd ut, og hva blir jeg fridd ut av, det må jo være fra noen som er vonde eller fra noe vondt? (RS, mann)

SVAR:

Selve ordet betyr nettopp å befri eller fri ut. I bokstavelig mening kan det bety å bli satt fri fra et fangenskap, en slavetilstand eller en snare, men i overført betydning å bli frelst, berget, reddet fra en fare, en fristelse eller en trengsel. Det betyr også å bli bevart fra den onde, fridd fra det onde, slik Jesus bruker ordet i Fadervår. (Matt 6:13)

Paulus forteller om hvordan han opplevde det en gang: «Herren sto hos meg og styrket meg … Og jeg ble fridd ut av løvens gap.» (2Tim 4:17) Løvegapet var kanskje en symbolsk uttrykksmåte, han ble fridd fra å dø en blodig og voldsom død. Muligens var løven her et bilde på keiserens makt.

Paulus var trygg foran avslutningen av livet og skrev: «Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike.» (v. 18) «Fridd ut» og «frelst» har da samme betydning.

Paulus gir Jesus et navn: Redningsmannen (Rom 11:26). Det kan også oversettes Befrieren eller Frelseren. Paulus skriver om Jesus at «han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike». (Kol 1:13) Ja, han omtaler også Jesus «som redder oss fra vreden som kommer». (1Tess 1:10)

Salmen du siterer fra, er skrevet av David. Han opplevde mye kamp og motgang. Han ble jaget, mange var ute etter ham. Det var sikkert selvopplevd da han skrev: «De rettferdige roper, og Herren hører, han berger dem ut av alle trengsler.» (Sal 34:18) Se også her hvordan ordene berge, frelse, utfri blir brukt om hverandre i de norske oversettelsene.

«Han frir dem ut …» siterte du (v. 8). Det skjer ikke en gang for alle her i verden, men igjen og igjen. Vi kan av og til ha et nedbrutt hjerte, da er han nær oss. Vi kan ha en knust ånd, da frelser han oss ut av det. (v. 19) «Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren frir ham fra dem alle.» (v. 20)

Legg merke til at Paulus snakker om både fortid, nåtid og fremtid når han omtaler hvordan Jesus fridde ham ut: «Han fridde oss og frir oss fra så svær en dødsfare, og vi har det håpet til ham at han også heretter vil fri oss.» (2Kor 1:10) Jesus fridde, han frir og han vil også heretter fri sine barn.

Ja, det er mange løfter om at Herren vil berge oss fra ondskap, fristelser og farer. I alle forhold kan Guds barn vende seg til Far i himmelen og be om hjelp: «Herren hjelper dem og redder dem. Han frir dem fra de onde og frelser dem, for de tar sin tilflukt til ham.» (Sal 37:40)

OPKL487

Powered by Cornerstone