Den som ikke har, skal bli fratatt …

Det står i Mark 4:24: Og han sa til dem: "Pass på hva dere hører! For i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere, og enda mer skal gis dere. For den som har, skal få. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har." Hva mente Jesus med dette? (MB, kvinne)

SVAR:

I dette kapitlet snakket Jesus om evangeliet som en hemmelighet. Men det er en hemmelighet eller et mysterium som han gjerne vil åpenbare, vise fram og forklare for dem som vil ta imot.

Nå gjelder det å høre rett, ta imot ordet slik Jesus forkynte det. Guds rike kommer i form av ord, som viser Jesus som selve dette Rikets kjerne og stjerne.

Derfor må en ikke bare ta imot ordet med teskjeer, stykkevis og med skeptiske innvendinger. For ordet om Guds rike er raust og ruvende. Derfor: La ordet strømme rikelig inn i livet ditt!

Se for deg bonden som går inn på lageret sitt og henter såkorn for å så ut på åkeren. Er han klok, tar han med seg et stort målekar med tanke på å så ut rikelig. Da kan han også vente å få en rik innhøsting når den tid kommer.

Slik skal vi tenke stort om Ordet Jesus har gitt oss.

Den som har åpnet seg for Jesus og ordet hans, kan vente å få stadig større velsignelser. Den som har et åndelig liv, vil tørste etter å lære mer, og dermed vokse i troen.

Den som synes det er helt greit at en har ganske lite, får heller ikke mer, nei, tvert imot vil en miste det lille man har.

Jesus hadde tilhørere som var sikre på at alt var i orden med dem. De slo seg til ro med at de hørte til Guds folk. Derfor tok de ikke imot evangeliet. Slik mistet de det som de var så sikre på at de hadde.

Det Jesus sa her, er også en tankevekker for oss i dag. Hvis vi stiller opp vår egen religiøsitet som en sperre mot evangeliet om nåden, som Jesus gir oss, kan vi miste til og med det vi har.

Ta rikelig til deg av Ordet! sier Jesus.

OPKL489

Powered by Cornerstone