Hvorfor gjør ikke Gud hva han vil?

Hvis Gud er allmektig og vil at alle skal bli frelst hvorfor er ikke alle da frelst? Hvorfor gjør ikke Gud hva Han vil? (En ung under Frontline)

SVAR:

Vi kjenner ikke Guds tanker utenom dem han selv han valgt å kunngjøre for oss. De planene han vil at vi skal vite om, er kunngjort i Bibelen.

Du har rett i at Gud vil at alle skal bli frelst. Men han vil ikke tvinge noen. Han vil at den enkelte skal få velge fritt om en vil følge ham eller ikke.

Peter skrev i sitt andre brev blant annet for å forklare hvorfor Jesus ikke kommer igjen ganske snart. Somler han med å oppfylle løftet sitt? Nei, svarer Peter, “Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.” (2. Pet 3,9)

Gud vil ikke at noen skal gå fortapt. Hvem går fortapt? De som ikke vil omvende seg. Å vende om er å innrømme at en er en synder, og at en trenger Jesus som Frelser. Når en da ber om tilgivelse og nåde, blir en frelst.

Nå venter Gud på at flest mulig skal innse at de trenger å bli frelst og derfor søke kontakt med Jesus.

Hvorfor blir ikke alle frelst? Vi vet ikke helt. Men vi skjønner at Herren vil ha med seg inn i evigheten dem som frivillig vil ta imot den frelsen han har gitt i Jesu dyrebare forsoning. De som går fortapt, gjør det ikke fordi de ikke er gode nok, men fordi de avviser den frelsen Gud selv har gitt som gave. I Hebreerbrevet står det: “Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds Sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens Ånd?” (Heb 10,29)

Gud gjør det han vil, og det må han absolutt kunne gjøre, for han har jo skapt alt og alle. Hans vilje er at vi skal ta imot frelsen i den nye pakt, ved Kristi blod, dvs. hans liv gitt for oss.

OPKL319

Powered by Cornerstone