Et ungt par vurderer samboerskap – hva skal jeg si?

Hei pastor. Jeg har omgang med et ungt par som vurderer samboerskap. Som kristen har jeg lært at det er hor og synd. Hvordan skal jeg begrunne det? Jeg trenger vel din hjelp til å definere begreper som ekteskap og hor også? Ut fra Bibelen. For det er vel de begreper vi kristne ofte viser til? Samboerskap kan være like forpliktende som ekteskap, sier noen. Så hvorfor måtte gifte seg før seksuell omgang, for å kunne forbli en kristen, får jeg høre. Med vennlig hilsen troende kvinne.

SVAR:

Hei. Mange tenker i dag at spørsmål om ekteskap og samboerskap bare angår de to. Men da tenker de for snevert. For det gjelder slekten før og etter, den nære og fjerne familien, menigheten, nærmiljøet, folket en hører til, ja, egentlig hele den Guds verden vi er født inn i. Offentlig inngåtte ekteskap og trygge familier er viktige som byggesteiner og miniinstitusjoner i et stabilt og fremgangsrikt samfunn.

Vi leser i Bibelens første kapittel at Gud skapte mennesket i sitt bilde, som mann og kvinne. Han velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. (1M 1:27-28) Denne skaperakten var noe svært godt i Guds øyne. (v. 31)

Ekteskapet mellom mann og kvinne er dermed noe av det viktigste Gud har skapt, gitt og befalt, innsatt og velsignet. Ved det blir menneskeheten fornyet, jorden utnyttet på en god måte, og ekteskapet hører med i oppgaven å forvalte skaperverket.

Guds bud sier at vi skal elske og ære foreldrene våre. Han forbyr å bryte ekteskapet. Han setter forbud mot drap av fødte og ufødte mennesker. Tre bud verner ekteskapet, familien og dermed samfunnet i videre forstand.

Jesus bekreftet denne læren, blant annet i Bergprekenen. Han gjorde sitt første under i et bryllup. (Joh 2) Apostelen Paulus sammenligner forholdet mellom mann og kone i ekteskapet med forholdet mellom Kristus og kirken – et stort og hellig mysterium. (Ef 5)

Paulus ba oss vinne hver vår ektefelle i hellighet og ære. Det skal foregå på en måte som tåler Guds lys (hellighet) og være forbilledlig for andre mennesker (ære). Hedningene styres av sanselig begjær. De kjenner jo ikke Gud. (1Tess 4:4-5) Avviser vi denne måten å tenke på, sier vi nei til Guds ordning. (v. 8)

I Hebreerbrevet (13:4) står det at ekteskapet må holdes i ære av alle. Det blir verken æret eller respektert som ordning hvis en lever ut seksualiteten utenfor denne rammen. Ektesengen skal bevares ren. Det innebærer at stedet der samleiet foregår, på en måte er innviet til dem som er ektefolk. Verset konkluderer med at «Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet».

Det er i praksis ikke stor forskjell på å drive hor og bryte ekteskapet. For kristen lære har vært at en ikke skal bryte seg inn i ekteskapet før en er der, ikke bryte ut av ekteskapet når en er der, og ikke bryte seg inn i en annens ekteskap.

Samlet sett har Bibelen en lære om at ekteskapet – den livsvarige pakten mellom en mann og en kvinne – er både et bud, en oppgave, et kall, en stand og en velsignelse.

Skriften nedvurderer ikke den enslige stand, og den gjør ikke barnløse par annenrangs. Gud leder slik han vil, av og til i strid med våre ønsker. Men vi må ikke forakte hans åpenbarte vilje, for den er alltid god.

«Gud vil dømme,» leste vi. Det betyr at vi mennesker verken kan eller skal dømme hverandre. Hvem lever fullkomment i forhold til Guds bud? Da Jesus vandret på jorden, ville han ikke fordømme kvinnen som hadde falt i hor, og han sa at bare de fullkomne hadde rett til å straffe. Med andre ord: Det har ingen mennesker rett til.

Du sier at du har nær kontakt med et par som tenker på å leve som samboere. Da kan du snakke fint om ekteskapet som Guds ordning og peke på det utrygge ved et løsere forhold. Du kan si at en ikke trenger å ha fullført all utdanning eller fått en solid økonomi før en gifter seg. Et bryllup kan gjøres enkelt.

Snakk ikke ovenfra og ned til vennene dine. Vær ikke dømmende, opptre ikke som et slags moralpoliti. La dem velge selv ut fra en bred forståelse av ekteskapets velsignelser – både for de to og for alle en står i et forhold til.

OPKL494

Powered by Cornerstone