Er det feil å ønske kremasjon?

Er kremasjon like bra som vanlig begravelse? Er det feil av en kristen å ønske kremasjon i sin begravelse? (Knut, 83 år)

SVAR:

Når vi dør, blir kroppen til jord og støv. Om dette skjer gjennom 20 år på en gravplass, eller i løpet av kort tid i et krematorium, vil de fleste kristne i dag se på som lite kontroversielt.

Det viktigste for den troende er det som Bibelen har lovet at Jesus skal gjøre: “Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.” (Fil 3,21)

Profeten Esekiel har skildret hvordan Gud gir liv til og gjenskaper tørre ben (kapittel 37). Vi står overfor noe underfullt, som øker ærefrykten for Gud og takknemligheten for hans makt.

Noen vil mene at vi av respekt for kroppen som skapt av Gud ikke skal la den bli utsatt for kremering. Den skal gå til grunne ved naturlig forråtning i jorden.

I dag tenker de fleste kristne annerledes. Hvordan nedbrytingen skjer, er ikke så viktig. Den døde kroppen kan bli ødelagt i vann, i friluft, i jord eller i ild, og den blir oppløst nesten fullstendig, eller omformes til annet liv. Det store er at vi er bestemt til å leve videre etter at døden har inntruffet.

Bibelen sammenligner kroppen vår med et telt: “Vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen.” (2. Kor 5,1) Dette ordet sier at det som ligger foran, er mye mer solid enn livet her på jorden.

I de store byene i Norge blir nå de fleste døde kremert. Dels er prisen på gravsteder blitt svært høy, dels er det dårlig plass på gravlundene, ofte på den kirkegården som ligger nærmest hjemstedet.

Det kan være forskjellige lokale tradisjoner når det gjelder kistebegravelse i jorden eller kremasjon og nedsetting av urne i etterkant. Det kan en gjerne ha respekt for.

Av og til tenker jeg på kirkegårdsarbeiderne, som skal grave opp plass for nye graver, og som finner halvråtne likrester, fordi nedbrytingen i enkelte typer jord kan ha gått senere enn ventet. Derfor har jeg sans for dem som sier at de ønsker at kremasjon blir mer vanlig av rent hygieniske grunner.

For hundre år siden var det mange ateistiske organisasjoner som gikk i spissen for kremering. Det ble en kampsak for dem. Da ble det lett en polarisering, at kristne markerte seg på motsatt fløy. I vår tid har mange kristne kommet til å se mer praktisk på det.

Et moment er at begravelsen med jordfestelse og senere kremasjon kan avsluttes i kirken eller kapellet. Dermed slipper uføre venner av avdøde å streve seg ut på gravplassen i all slags vær. Den nærmeste familien kan senere samles mer privat til nedsettelsen av urnen.

En annen sak er at en ved tradisjonell begravelse får være sammen om at kisten legges i jorden. Det oppleves kanskje mer konkret som et endelig farvel.

Vel, da har jeg skrevet litt fram og tilbake om dette. Ut fra det svarer jeg slik på spørsmålet ditt: Det er ikke feil av en kristen å ønske kremasjon.

OPKL 320

Powered by Cornerstone